Допълващи модули и приложения, API

Специализирани приложения

 • Solid Edge за генеративен дизайн.За проектиране на детайли с минимално тегло / маса, като същевременно поддържа структурната цялост, помага за намаляване на разходите за материали и увеличава ефективността на продукта.

 • Solid Edge Mold Tooling and Еlectrode design. Специализиран модул, предназначен за проектиране на пластмасови шприц форми и електроди за ерозия.

 • FloEFD за Solid Edge. Пълно функционално 3D изчислително решение за симулация динамиката на флуидите (CFD), вградено в Solid Edge.

 • Solid Edge Simulation. Solid Edge Simulation осигурява вградени анализи по метод на крайните елементи Solid Edge, проектирани специално за използване от конструкторите и инженерите за структурен анализ на детайли и сглобки.

 • Solid Edge Cooling Simulation. Охлаждащ модул за електроника, позволява специални възможности за термично моделиране на електронни устройства

 • Solid Edge Електрическа маршрутизация. Solid Edge Electric Routing осигурява интеграция между популярните системи за проектиране на електрически вериги и Solid Edge за ефективно създаване, маршрутизиране и организиране на проводници, кабели и пакети за пълен цифров макет. 

 • Solid Edge Harness. Най-доброто приложение за дизайн на кабелни снопове в асемблиран модел на крайния продукт!

 • Solid Edge Wiring. Специализиран инструмент за проектиране на окабеляване на електрически системи за множество индустрии като машини, специализирани превозни средства или медицинско оборудване.

 • Solid Edge HVAC модул. За подробно моделиране на съоръжения за отопление, вентилация и климатизация.|

 • Solid Edge XpresRoute. XpresRoute е интегриран допълнителен пакет, който бързо маршрутизира и моделира проводящи системи с твърди или гъвкави тръби.

 • Solid Edge illustration. Лесен за използване инструмент, който използва Solid Edge геометрия и данни за производството на продука (PMI), за да публикува онлайн илюстрации.

 • Solid Edge 3D publisher. Solid Edge 3D Publishing е лесен за използване инструмент, който публикува Solid Edge проекти в 3D web формати.

 • Управление на изискванията в Solid Edge. Позволява на потребителите на Solid Edge да управляват по-добре своите изисквания за механични продукти, като предлагат възможност за проследяване на BOM и оценка на въздействието на променящите се изисквания или промени в дизайна. 

 • Библиотека за тръбопроводи на Solid Edge. Библиотеката за тръбопроводи Solid Edge включва тръбни компоненти като колена, тройници, редуктори и т.н.

 • Машинна библиотека на Solid Edge. Машинната библиотека на Solid Edge включва разнообразни скрепителни елементи (болтове), щифтове, лагери и структурни стоманени секции.

 • Solid Edge WEB publisher. Генерира WEB страници от Solid Edge на детайли или асемблирани модели. Софтуерът създава леки за гледане файлове, които могат да се видят с Internet Explorer и plug-in за зрители, достъпни от Immersive Design.

За разработчици на собствени приложения, SIEMENS PLM Software предоставя интерфейс с функции за развитие на приложения (Application Program Interface, API).


Заредете документация (.NET Programmer’s Guide, Solid Edge with Synchronous Technology API) в PDF формат от тук ...