Потребителски интерфейс

Разработван от психолози, ергономисти и графични дизайнери, графичният потребителски интерфейс на Solid Edge дава на оператора максимални резултати с минимални взаимодействия. Вградена експертна логика "предугажда" намеренията на конструктора и му дава най-прекия път до целта. За оптимално бързо действие, Solid Edge предлага отделни (но напълно интегрирани!) работни пространства, оптимизирани за изпълнение на конкретни групи задачи - моделиране на  детайли, моделиране с метални листове, асемблиране, инженерни анализи, разгърнати изгледи, рендеринг и анимация, чертане и спецификации. Предварително подредени стъпки в специализирана диалогова лента (Ribbon Smart steps) водят потребителя в процеса на работа, подсказвайки правилните посоки и защитавайки от грешни взаимодействия.

 

 

Реализацията на тази концепция гарантира на потребителите на Solid Edge:

  • Най-бързо достигане до целевия дизайн, за сметка на премахване на неправилни взаимодействия
  • Гаранция за това, че всичко което е проектирано, може да бъде произведено в реалния свят
  • Най-кратка предварителна подготовка за работа в 3D CAD среда

Всичко това, наред с мощта на Синхронната Технология, прави Solid Edge най-продуктивната 3D CAD система днес.

Matt Lombard, собственик на SolidWorks Desing Blog дава следната сравнителна оценка на интерфейс на Solid Edge: "Аз използвам SolidWorks от 15+ години, и Solid Edge от около 15 часа. Моето окончателно мнение е, че Solid Edge са отделили повече време за да се фокусират над техния продукт и аз мисля, че като продукт Solid Edge показва много повече внимание към детайлите в интерфейса. Ако трябва да оценявам в проценти, аз бих дал 75 % на SolidWorks и 90 % на Solid Edge".

Оригиналната статия е тук ...