Блог

всички публикации

FloEFD - мощни CFD симулации в Solid Edge

Mentor Graphics, вече поделение на Siemens даде нови, превъзходни възможности за флуидна и температурна симулация в Solid Edge 2019.

FloEFD за Solid Edge е вграден инструмент за симулиране с лесен, бърз и точен анализ на потока и топлопренасянето в Solid Edge. Solid Edge Flow Simulation е единственият инструмент за флуидна динамика (CFD), който е изцяло вграден в Solid Edge. Този мощен, лек за работа и едновременно с това прецизен инструмент може да помогне на конструкторите да изследват тенденциите, да премахнат по-малко желани варианти на дизайна чрез анализ на потока за оптимизиране на дизайна. Симулацията на Solid Edge Flow Simulation е особено подходящ за използване по време на процеса на проектиране, тъй като намалява общото време до решение с 65% - 75% в сравнение с други CFD инструменти за термо-флуидна сиулация. Така FloEFD CFD автоматизира най-тежките стъпки за CFD и помага на инженерите бързо да подготвят и анализират моделите си Solid Edge.

FloEFD за Solid Edge предлага следните ползи:

  • Точен, бърз и лесен за използване симулационен продукт за флуиден поток и топлообменна симулация. Използван от инженерите по целия свят, технологията FloEFD предлага бързо отговори на сложни инженерни проблеми, без да се жертва точността.
  • Напълно интегрирани пре-процесор, процесор и пост-процесор: С FloEFD се нуждаете само от един напълно интегриран пакет, за да анализирате дизайна си. Разполагайки с автоматизирано включване и стабилни критерии за конвергенция, FloEFD ускорява цялостния процес на проектиране.
  • Интегрирано параметрично проучване и функционалност за сравнение на дизайна: Разберете влиянието на промените в геометрията или граничните условия върху резултатите чрез сравняване на широк спектър от варианти на проекта. Достъп до резултатите чрез цифрови стойности, графики или анимации.
  • Изпитайте силата на инстинктивния потребителски опит: лесният за използване GUI предлага значителна интелигентна автоматизация, така че е лесен за използване от проектантския инженер и достатъчно мощен за анализатора.
  • FloEFD е наличен и като самостоятелна CFD система или вграден в Catia, PTC Creo, Siemens Solid Edge и NX.

Тествайте безплатно FloEFD за CATIA, PTC Creo, NX и Solid Edge от тази връзка ...

 

 


Заредете безплатно