СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЦЕСИ

Eлектро опроводяване

 Solid Edge предлага завършено решение за електро-опроводяване на електрически и електро-механични продукти. Wire Harness Design въвежда електрически схеми и диаграми от популярни e-CAD системи с цел автоматизиране на окабеляването. Електроинженерите и машинните инженери вече могат да работят в сътрудничество с цел създаването на пълни виртуални асемблирани модели, които съдържат в себе си кабели и проводници.

Специализирани инструменти осигуряват оптимизирани методи за създаването на проводници, кабели и бандажи. Информация за коректните дължини на кабелите е лесно достъпна за производството.

Автоматизация

 • Автоматични инструменти за окабеляване
 • Разпределение на проводниците по компоненти и терминали
 • Окабеляване, базирано на мрежови списъци
 • Изходни данни относно окабеляването към производството
 • Доклади за окабеляването
 • Инструменти за създаване на окабеляване
 • Проводници, кабели и бандажи

Ползи

 • Намалени производствени разходи благодарение на подобрена комуникация
 • Намалена нужда от скъпоструващи опитни образци
 • Вземане на по-бързи и по-информирани решения
 • Подобрена сервизна документация
 • Намаляване на времето за представяне на пазара

Работа в единна среда

Solid Edge Wire Harness Design е процесно-ориентирана среда за ефикасно създаване и организиране на кабелни системи. Wire Harness Design позволява на електротехнически и механични екипи да работят в сътрудничество за да създават пълни и точни виртуални асемблирани модели, които съдържат както механични, така и електрически компоненти, като в същото време се намалява нуждата от скъпоструващи опитни образци. Нарушаването на критериите за дизайн като например превишаване на размерите на бандажите или пък прекалено малките радиуси на огъване се следят непрекъснато и системата показва съобщения за грешка, когато такава е засечена. Автоматичното генериране на мрежови списъци осигурява на производствените отдели необходимите механични параметри и атрибути на кабелните системи.

Автоматично окабеляване

Когато електроинженерите са разработили и изпробвали необходимите схеми, модулът за окабеляване позволява на машинните инженери автоматично да генерират окабеляването на конструираните от тях продукти. Wire Harness Design използва изходни данни от специализирани системи като Mentor Graphics, Cimteam и Vesys за автоматичния трансфер на мрежови списъци към Solid Edge.

Гъвкави инструменти за създаване на пътища

Компаниите, които не използват специализирани eCAD системи също могат да се възползват от възможностите на Solid Edge Wire Harness Design. Предлаганите високоефективни инструменти за създаване и редактиране на пътища гарантират създаването на най-доброто възможно окабеляване с коректни дължини на кабелите. С командата “create wire” атрибутите на пътищата и на проводниците се създават едновременно в един непрекъснат процес. Solid Edge Wire Harness използва технология за дефинирането на „умни пътища” с цел позиционирането на проводници в свободното пространство спрямо останалите компоненти на изделието.

Обратна връзка в реално време за нарушени критерии за дизайн

Отделните проводници могат да бъдат групирани в кабели, а проводниците и кабелите могат да бъдат групирани в бандажи, за да се оптимизират кабелните системи спрямо механичните компоненти в дадено изделие. Вградените проверки за грешки осигуряват непрекъсната обратна връзка за нарушени критерии за дизайн и показват предупредителни съобщения, когато радиуса на огъване е прекалено малък или пък когато размерът на бандажа е превишен. Системата също така подсказва на потребителя как да коригира възникналите грешки. Компонентите могат да бъдат размествани изключително лесно и бързо благодарение на стандартните инструменти за сглобяване в Solid Edge. Пътищата на проводниците могат да бъдат динамично редактирани чрез промяна в кривите, които ги дефинират.

Автоматично поставяне и разпределяне на терминалите

Когато използвате модула с предварително дефиниран мрежови списък, електрическите компоненти и информацията за връзките между тях автоматично се прилагат върху предварително конфигурирани детайли в Solid Edge. Всички проводници остават асоциативно свързани към компонентите, така че при евентуално разместване на детайлите системата гарантира правилно преразполагане на окабеляването с точните дължини на проводниците.

Реалистично представяне на пълните виртуални модели

Окабеляването създадено с помощта на Solid Edge Wire Harness съдържа цялата необходима информация за производството. Все пак системата поддържа и по-реалистичното тримерно представяне на кабелните мрежи, включително отделните проводници, кабели и бандажи с различни цветове и сечения. Тримерното представяне е полезно за изготвянето на сервизна документация и маркетингови материали.

Изходни данни към производствените отдели

Механичните характеристики, които не се генерират от софтуера за електро-проектиране като например дължините на кабелите могат да бъдат прехвърляни от Solid Edge в eCAD системите с цел генерирането на коректна техническа документация и допълнителни симулации.