СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЦЕСИ

Конструиране на матрици

Със специфични възможности за проектиране на пластмасови компоненти, портфолиото на Solid Edge предоставя висококачествени, гъвкави и мощни решения за разработка и производство на продукти, които позволяват на производителите на пластмасови компоненти да ускорят времето си за излизане на пазара, като същевременно доставят висококачествени продукти навреме и в рамките на бюджета.

Бързо проектиране на пластмасови компоненти с 3D CAD. Бързо създаване на точни 3D модели на части и 2D чертежи. Използвайте съветници, за да поставите често срещани пластмасови елементи като издатини, устни и вентилационни отвори бързо и последователно.

Използвайте подход без история към 3D CAD със синхронна технология. Solid Edge завършва проектирането на формообразуващи инструменти по-бързо и на по-ниска цена чрез прецизно създаване на формообразуващите (core & cavity), избор на стандартни формообразуващи пакети: DME, Futaba, Hasco, LKM, Misumi, Pedrotti, Rabourdin, Strack, PCS, Progressive, Meusburger, FCPK и автоматизирано генериране на всички необходими в пакета компоненти и асоциативно конструиране на електроди за ерозия. 

Управлявайте изискванията на клиента. Намалете бизнес риска, като гарантирате, че изискванията на клиентите са изпълнени, като ги свържете с 3D CAD модели. Работете директно с 3D части, като същевременно управлявате изискванията на проекта с управление на изискванията .

Отговаряйте бързо и точно на запитванията за оферти. Съкратете времето за подготовка на оферти чрез повторно използване на данни от предишни предложения с помощта на решения за управление на данни . Бързо оценявайте разходите за продукти и инструменти със софтуер за изчисляване на разходите за продукти.

По-важни функции:

 • Подреден работен поток „стъпка по стъпка”
 • Подготовка на детайла
 • Създаване на една или много формообразуващи
 • Специализирани stripper-plate и  3-plate матрици
 • Стандартни и потребителски дефинирани библиотеки с пакети
 • Автоматично генериране на детайлите и компонентите в инструмента
 • Асоциативно конструиране на електроди за производството
 • Интегрирани стандартни Solid Edge инструменти:
  • Импортиране на 3D модели от други системи
  • Rapid Blue повърхнини

Ползи за потребителя:

 • Пести време и намалява себестойността
 • Намалява времето за изпълнение и доставка при клиента
 • Повишава прецизността
 • Подпомага унификацията и стандартизацията
 • Редуцира разходите на материали
 • Подобрява комуникацията с клиентите