СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЦЕСИ

Конструиране с метални листове

 pressvat 1

Модел на Донидо Машин Индъстри

Единодушно признат като най-добър в листовия материал, с всяка нова версия Siemens Solid Edge увеличава преднината си при конструиране на изделия от метални листове. Oт версия ST2, Solid Edge  добави инструментите на Синхронната Технология за проектиране на изделия от листов материал, с което затвържди лидерството си в средния клас 3D CAD системи.

Дефиниране на механичните характеристики. Физическите характеристики на металния лист - материал, дебелина, стандартен радиус на огъване и метод се въвеждат еднократно. По този начин операциите с листов материал автоматично се придържат към тези дефиниции, без да е необходимо да се дефинират характеристиките всеки път, когато се добавя ново построение. Конструкторът контролира изцяло радиуса, ъгъла и мястото на огъването - по цялата площ на контура или само в определена негова част.

Логични построения. Подобно на работата в графичното пространство за моделиране на обемни тела, листовият детайл в Siemens Solid Edge се проектира като базов лист, към който се добавят допълнителни обекти, докато детайла добие искания завършен вид. Другите програми разчитат на библиотеки, но те ограничават потребителя до това да редактира само размерите на съществуващите форми. Наред с това има редица специализирани команди, спестяващи много време и усилия:

  • Затваряне на ъгли.
  • Скосявания на контурни фланци.
  • Добавяне на плътни зони чрез профили.
  • Изрязвания при листов материал.
  • Добавяне на SOLID обекти към листа в модула за обемно моделиране.

Когато изрези или отвори преминават през зоната на огъване, традиционната команда "Cutout" ще направи автоматично проектирани върху листа изрези, докато командата "Normal Cutout" създава перпендикулярни към равнината на листа изрези, като отчита, че тези изрязвания на практика ще се правят върху разгъвката на детайла. Обекти, произвеждани чрез деформация - като жалузи или легла, се конструират чрез използването на един-единствен елемент като база и с просто дефиниране на височината и дълбочината им, с възможност за дефиниране на различни форми за краищата - дали да са отворени или затворени с деформация.

Проверка на пригодността за производство. Проверката за годността на модела за производство е другата област, където Siemens Solid Edge е несравним. Единствен в този клас Siemens Solid Edge включва сензори за помощ при проектиране на детайли от метални листове, които следят критичните размери и управляват тази операция автоматично.

Вижте също как Solid Edge генерира разгъвки на тази връзка ... 

Бързо генериране на чертежи и конструктивна документация. Siemens Solid Edge предлага най-производителната система за генериране на чертежи и конструктивна документация. Моделираните и разгънати компоненти могат бързо да бъдат детайлирани и оразмерени като остават асоциативно свързани с техните проекции в чертежа така, че автоматично да се обновяват при промяна на дизайна.

Подготовка за производството. mediumПодготовката за производство е областта, където листовият материал на Siemens Solid Edge значително превъзхожда другите CAD системи. За разлика от тях, Siemens Solid Edge запазва разгънатия вид на детайла като DXF файл плюс поредица от "Flat Pattern" команди, които позволяват на потребителя бързо да създаде готов CAM/DXF файл директно от листовия модел без да е необходимо да се прави междинен чертеж. 

Разгъвки за шамповане. medium 1Тази функция взема един щампован детайл и генерира  металната заготовка за щамповане. Има детайли с геометрия, която не може да бъде формована върху обикновена щанцова преса. Solid Edge решава проблема чрез метода на мрежите от крайни елементи. Вие стартирате с тънкостенен детайл или solid модел, чиито лица представляват лицата на тънкостенен детайл. Solid Edge генерира нужната разгъвка с номинална за производството дебелина.  Управлението на тази функция позволява да задавате точност на разгъване в обхват от 1 (грубо) до 10 (фино – числото отразява размера на мрежата от крайни елементи). Зададената точност въздейства върху формата и времето за изчисляване на заготовката. Прости щампи като тук показаната се изчисляват за по-малко от 10 секунди от съвременна работна станция.

Разгъване на Solid модел в листова заготовка за огъване.  Друга интересна функция за листов метал, която трябва да откроим е „Part To Sheet Metal". В нея стартирате от Solid тяло, след което го трансформирате в тънкостенен детайл, разкъсвате ъглите, добавяте подгъви и накрая го разгъвате в плосък метален лист. Резултатът е заготовка от листов метал, която можете да използвате за огъване на детайла след механична обработка върху щанцова преса.

medium 2    medium 3


Вижте също как Solid Edge генерира разгъвки 
на тази връзка ...