СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЦЕСИ

PCB към 3D

Solid Edge IDF 3D Modeler позволява на конструкторите на печатни платки да създават асемблиран модел на печатна платка в Solid Edge от IDF файл. Този подход осигурява по-бърза и по-точна алтернатива на използването на DXF файл за транслиране на данни между ECAD и MCAD системи. IDF е индустриален стандарт, поддържан от повечето системи за проектиране на печатни платки. Някои типични проблеми, изискващи прецизно представяне на 3D модели на печатни платки за електроника са:

  • 3D анализ за взаимно проникване и визуализация за дизайна
  • Топлинни анализи
  • Техническа илюстрация и общи инженерни изследвания

Поддържани ЕDA формати са Mentor, P-CAD, Cadence, Orcad, Verybest, ZUKEN CadStar и други файлове поддържащи IDF изходен формат

Ключови ползи:

  • По-бързо и прецизно моделиране от традиционните методи с DXF
  • Намаляване на разходите за коригиране на грешки чрез ранно откриване на проблеми
  • Повишава качеството чрез оптимизирано разполагане за по-добро топлоотдаване.