СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЦЕСИ

Симулация на технологични процеси

От 1996 година до днес, SpaceCAD предлага на потребителите водещи специализирани, високо производителни инструменти за виртуална симулация и оптимизация на технологични процеси. Работещи самостоятелно или интегрирано със Solid Edge и NX, тези продукти разширяват обхвата на автоматизацията на инженерния труд отвъд типичните граници на CAD/CAM/CAE и гарантират най-важните конкурентни предимства за една производствена компания - по- кратко време до реализация на поръчката, по- ниска производствена себестойност, по- високо качество и надеждност на крайния продукт.

Нашите решения включват симулационни решения за следните производствени процеси: 

 • Леене на метали

  risunok 1. primer modelirovaniya zapolneniya formy rasplavom s raspredeleniem temperatur- ESI ProCAST/QuickCAST. ProCAST е най-добрият в класа софтуер за симулация на леене, позволяващ на леярните да оценят, валидират и овладеят своите процеси на леене, до фина настройка на множество вариации на процеса. Той обхваща широк спектър от процеси на леене под налягане, използвани в автомобилостроенето, сухопътния транспорт, тежките машини и междуиндустриалната верига за доставки, от леене под високо налягане (HPDC), включително горещи/студени DCM варианти до вакуумно леене под налягане при ниско налягане (LPDC), CPC, GDC/PM, Tilt/Rotacast и Semi-Solid. 

 • Студено и топло формоване на метали

  -Quantor QForm . QForm е предназначен за симулация и оптимизиране на студено , топло и горещо коване , отворено коване , валцоване , профилна екструзия и други процеси на металоформоване. Разнообразие от допълнителни специални модули като прогнозиране на микроструктура, симулация на термична обработка, присвояване на потребителски подпрограми и други могат да бъдат внедрени в програмата.
 • Термо обработка и закаляване на метални детайли

  - Quantor QForm Heat Treatment. QForm Heat Treatment се използва за симулиране на фазови трансформации по време на процеса на деформация и охлаждане в щампите под налягане, както и за допълнителни операции в технологичната верига като нагряване, деформация и допълнителна термична обработка.
 • Заварени метални конструкции

  Exhaust.jpg- ESI Sysweld. От качеството на заваръчния шев до производството на корпуса и инженерството за изкривяване, ESI SYSWELD предлага уникална компютърно-подпомогната оценка на характеристиките на материала, остатъчните напрежения и изкривяванията, като взема предвид всички мултифизики, които са включени в производствените процеси на заваряване, сглобяване и топлинна обработка.
 • Механична обработка с CNC машини

  Блог- https://www.spacecad.bg/nx-manufacturing/mashinna-simulatziya-i-post-protzesoriNX CAM предлага интегрирана симулация и проверка, която дава възможност на CNC програмистите да проверяват програмите за механична обработката върху машини с ЦПУ в рамките на програмната сесия на NX. На разположение на технолога са симулация върху модел на металообработваща машина, задвижвана от G-код показва движение зададено във финалния NC код след постпроцесирането от NX.