СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЦЕСИ

Стандартни библиотеки

 

Solid Edge Standard Parts дава бърз достъп до стандартните библиотеки, така че конструкторите могат бързо и лесно да намират правилните детайли и без усилия да ги позиционират в асемблирания 3D модел на Solid Edge в съответствие с фирмения стандарт.

За да помогне на конструкторите да ускорят проектирането на асемблирани възли, Solid Edge предоставя достъп за зареждане на компоненти от каталозите с OEM стандартни компоненти на CADENAS (вход за преглед от тук ...) Този on-line портал прeдлага стотици каталози от детайли на производители на оригинална екипировка (OEM) от цял свят, включително клапани, u-връзки и задвижвания – всички в Solid Edge файлов формат. Тези каталози допълват съществуващите в Solid Edge библиотеки, които включват крепежи като гайки, болтове и други стандартни крепежни елементи.

Solid Edge Machinery и Piping Libraries

В допълнение на основните стандартни компоненти, доставяни в Solid Edge, потребителят може да работи със специализирани библиотеки, доставяни допълнително по негово желание:

  • Solid Edge Machinery Library предлага хиляди компоненти, които поддържат нарастващ брой индустриални стандарти (ANSI, DIN, ISO, AFBMA, AISC, UNI, JIS, GB).

  • Solid Edge Piping Library съдържа широк набор от стандартни фитинги, вкл. колена, тройници, ъгли, т-връзки, обрани връзки и други, както и важни компоненти като фланци, обединители и пломби. Фитингите са налични в съответните за стандарта присъединителни обработки в техните краища – вкл. резбонарязване, заваряване, огъване и вмъкване.

Всички тези библиотеки помагат да се гарантира, че всички закупени и стандартни компоненти съответстват на инженерните и търговските изисквания за по-добра унификация и стандартизация с цел намаляване на себестойността на продукта.

Стандартни библиотеки от независими доставчици

EDGE Quick Library – PROLIM Technologies Pty Ltd.
EDGE Quick Library предоставя проста и ефективна функция за дефинирана от потребителя библиотека с части за Solid Edge.

Общ преглед на продукта 

PART Comunity | CADENAS

PART community предлага 2D и 3D CAD модели от повече от 300 каталози на доставчици - безплатно.
|Общ преглед на продукта

PART решения, доставяни от CADENAS

Устойчиво намаляване на разходите за стандартни части, доставчици и фирмени части за инженери и купувачи.
Общ преглед на продукта 

TraceParts.com – TraceParts

TracePartsOnline.net е водеща глобална CAD библиотека, предоставяща 3D каталози във формат Solid Edge от над 400 производители на части.
Общ преглед на продукта