СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЦЕСИ

Заварени рамкови конструкции

Solid Edge предлага две процесно ориентирани приложения за ускоряване на създаването на конструкции от структурни рамки и заварки върху тях, като и двете са типични при конструиране на машини и линии за обработка:

  • Solid Edge Frame Design (рамкови конструкции)
  • Solid Edge Weldments (заварки)

Двете приложения са част от основната функционалност на Solid Edge и предлагат същите дружелюбни за потребителя процесно ориентирани работни потоци, които направиха Solid Edge най-интуитивната и производителна програма за Solid моделиране днес.

Solid Edge Frame Design и Solid Edge Weldments действат в синхрон в един работен поток за да автоматизират процесите при моделиране, валидиране на конструкцията и генериране на документация за производството на заварени рамкови конструкции.

Solid Edge Frame Design и Solid Edge Weldments използват знанията за процесите в индустрията и използват общо приетата терминология в тези дисциплини. Вградените инженерни познания, заедно със структурирания работен поток Ви помагат да конструирате рамки и заварки по-бързо, отколкото с CAD система с общо предназначение. Подредените команди за моделиране са подравнени към уникалните нужди на задачите за максимална скорост на проектиране.

Solid Edge Frame Design и Solid Edge Weldments са напълно асоциативни със Solid Edge Assembly, Modelling и Drafting приложенията за пълно отразяване на промените при редактиране във всички файлове, документи и чертежи на проекта. Тъй като тези приложения са в основата на Solid Edge, потребителите могат да използват изключително продуктивните c-PDM възможности за управление на проекта, интегрирани директно вътре в CAD системата, за да осигурят разширено сътрудничество, бързи решения и да са сигурни, че потребителите работят винаги с актуалните версии на документите на проекта.