СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЦЕСИ

Тръбoпроводи

XpresRoute в Solid Edge  е допълващ модул, предназначен за автоматизация при създаване на проводящи пътища в механични системи и тръбопроводна инфраструктура. Мощен специализиран модул от стандартни за индустрията инструменти позволяват на проектанти и конструктори да моделират, трасират и опроводяват тръбни връзки в асемблирания модел на Solid Edge. 

Напълно интегриран в Solid Edge, XpresRoute използва специфични за процеса работни потоци, следващи най-добрите инженерни практики и работещи по начин, по който Вие желаете.

С помощта на XpresRoute, Вие не само ускорявате процеса на проектирането на опроводени механични системи, но и получавате повишена точност на спецификациите на материалите (BOM) и по-ниска себестойност чрез унификация и стандартизация.

Допълнително, за удобство на проектанта Solid Edge Piping Library предлага широк набор от стандартни фитинги, вкл. колена, тройници, ъгли, т-връзки, обрани връзки и други, както и важни компоненти като фланци, обединители и пломби. Фитингите са налични в съответните за стандарта присъединителни обработки в техните краища – вкл. резбонарязване, заваряване, огъване и вмъкване.