УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ

SE Design Manager - вграден PDM за управление на данните

Design Manager - вграден в Solid Edge PDM модул за управление на данните - предоставя отлични възможности на по-малки производители да работят с бързо растящи обеми от CAD файлове. Инсталирането е много просто и бързо - просто трябва да индексирате папките, където се съхраняват вашите Solid Edge файлове! При това отпада нуждата от IT поддръжка, тъй като не е нужно да се инсталира или поддържа софтуер за бази данни.


С новият Design Manager можете да намирате мигновено Solid Edge файлове, чрез търсене по имена на файлове, или чрез стандартни или потребителски атрибути. Възможностите на "Where Used"- търсенето ви позволява да намерите кои детайли в кои асемблирани възли се използват, за да оценявате въздействието на възможни промени в проекта, преди да ги инициирате.

Design Manager ви позволява да прегледате и редактирате атрибутите на множество файлове, както и да извършва операции за управление на ревизия и публикуване на Solid Edge детайли, възли и чертежи. Вие можете да архивирате, споделяте и синхронизирате вашите Solid Edge файлове, с помощта на популярни софтуерни решения за споделяне на файлове, базирани в облака - такива като Dropbox, OneDrive, Google Диск и Box.

С използването на тези вградени възможности за управление на данни, можете да получите контрол на вашите инженерни процеси за да допускате по-малко грешки в производството. С така съхраняваните и управлявани инженерни данни и изменения, Вие ще бъдете в отлична позиция за ъпгрейд до Teamcenter, ако възникне нужда.

В допълнение, инструментът за генериране на отчети, ви дава възможност да получите различни видове спецификации на материали (BOM) от информацията в Design Manager. Можете да настроите формата на тези доклади, включително използванит шрифтове, форматиране, таблица, заглавия на колони и сортиране.

Pack and Go 

Pack and Go е прост и лек за ползване инструмент, особено удобен и пестящ значително количество време и усилия за намиране и групиране на всички чертежи, свързани с отделен детайл, възел или проект - за архивиране, за изпращане в производството, или за изпращане към подизпълнители или партньори. 

New in ST9 - Pack and Go | Solid Edge


Само с един клик можете да копирате всички файлове (включително чертежите), свързани с избран детайл или възел в нова папка с ново име, и / или в ZIP архивно копие. След това можете да споделяте, изпращате или архивирате така капсулираната структура от данни, без риск получателят за загуби отделни чертежи и/или връзки между тях и 3D детайлите във възела.


Управление на изменения