Teamcenter за Solid Edge

Улавяйте, управлявайте и споделяйте вашите данни от Solid Edge, за да подобрите ефективността и целостта на процеса при разработване на вашия продукт

Интеграцията на Teamcenter със Solid Edge ви позволява да подобрите качеството на процеса на разработка на вашия продукт, като подобрите управлението на вашите данни в Solid Edge CAD и създадете единна среда за управление на данни за дизайн за механични, електронни, софтуерни и симулационни инструменти и данни. 

Бързо изпълнение на задачите

Интеграцията на Teamcenter за Solid Edge осигурява прозрачна свързаност между Solid Edge и Teamcenter. Диалоговите прозорци на Solid Edge, които обработват файлови операции, преглеждат директно базата данни на Teamcenter и представят филтрирани списъци и графични визуализации на документите на Solid Edge. Потребителите на Solid Edge могат също така да се възползват от иновативния интерфейс Active Workspace на Teamcenter, който осигурява рационализирано потребителско изживяване за управление на жизнения цикъл на продукта (PLM).


Концептуално моделиране

Концептуалното моделиране в позволява бързо създаване и оценка на множество сценарии за проектиране с Teamcenter като гръбнак. Разгледайте дизайнерски идеи, без да ангажирате файловете в Teamcenter. Това позволява създаването или добавянето на нови детайли към сглобките без създаване на номер на детайла и след това публикуване или изтриване на дизайна, когато той бъде одобрен или отхвърлен.

 


Интегрирано управление на ревизиите

Нови ревизии на детайли, възли и чертежи в Solid Edge се създават и проследяват автоматично. Съществуващите продуктови структури могат да бъдат клонирани и редактирани с помощта на средата на Structure Manager, която позволява бързо конфигуриране на нови модули извън средата на Solid Edge. Налични са електронни работни процеси за управление на инженерни изменения и публикуване за пускане в производствения процес. 


Повторно използване за намаляване на разходите

Разходите и сроковете за разработване на продукти и производство могат да бъдат значително намалени чрез подобряване на повторната употреба на съществуващи данни за дизайна. Възможността за търсене по форма позволява повторно използване на съществуващи части в нови дизайни. Търсенията могат лесно да бъдат конфигурирани, запазени и стартирани чрез използване на извлечени съществуващи компоненти. Продуктовите структури също могат да бъдат клонирани и редактирани с помощта на Structure Editor, който позволява бързо конфигуриране на нови модули. 

 

 

Управление на наследени CAD данни

В допълнение към управлението на документи на Solid Edge, Teamcenter управлява свързани технически данни, записани в много различни електронни формати. Функцията  „Добавяне към Teamcenter“ ускорява импортирането на наследени данни, включително 2D CAD чертежи, което позволява тези ценни данни да бъдат интегрирани в процеса на разработване на вашия продукт. 

 

 

Подобрено сътрудничество

Teamcenter има много възможности, които ви позволяват да подобрите сътрудничеството във вашия дизайнерски екип, с други отдели и с външни доставчици и клиенти. Например, производството може да използва Teamcenter, за да преглежда 2D чертежи, 3D CAD модели и спецификации за материали, като гарантира, че разполага с информацията, от която се нуждае, за да произведе правилните детайли според правилните спецификации. 

 

 

Път за растеж към пълен PLM

Потребителите на Solid Edge имат осигурен път на растеж, като изберат Teamcenter, най-широко използваната система за управление на цифровия жизнен цикъл в света.Teamcenter Rapid Start , предварително конфигурирано внедряване на Teamcenter, включва най-добрите практики в индустрията за разработване на продукти и минимизира времето и разходите за внедряване. Освен това имате пълен достъп до всички възможности за управление на жизнения цикъл на продукта (PLM) от портфолиото на Teamcenter.

 


Управление на изменения