КОНСТРУИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

2D Drafting - безплатно чертане

SolidEdge 2D Drafting предлага професионално 2D чертане на машиностроителни и технически чертежи, схеми, скици, диаграм, с вход и изход от/към AutoCAD (DXF/DWG), Solid Edge Viewer (SEV) файлови формати.

SolidEdge 2D Drafting включва цялостен набор инструменти за оразмеряване и анотиране, които Ви позволяват бързо да създавате прецизни чертежи за секунди. Със SolidEdge 2D Drafting, вие имате пълен контрол върху всеки елемент от чертежите си, за да гарантирате изискванията на организацията и международните стандарти. Интуитивните "Grid" инструменти Ви позволяват да скицирате бързо Вашия проект с прецизност при използване на пълен набор от геометрични операции - включително окръжности, дъги и криви в произволен стил и цвят.

Запазете и поддържайте Вашите съществуващи чертежи

В Solid Edge 2D Drafting, Вие може да продължите да използвате напълно Вашите наследени 2D данни. Интуитивни "съветници" предлагат надеждна транслация на съществуващи AutoCAD чертежи, като инструментите за 2D чертане в Solid Edge 2D Drafting не само покриват вече познатия в AutoCAD работен поток, но и предлагат повече. Solid Edge 2D Drafting предлага също удобни инструменти за генериране на детайлни изгледи и скъсени изгледи от 2D проекции.

Схеми и диаграми

Solid Edge 2D Drafting възможности за създаване на схеми и диаграми с  “влачене и пускане” на символи (блокове) от библиотеки, приети като индустриални стандарти при проектиране на електрически схеми, хидавлични и пневматични задвижвания, тръбопроводна индустриална инфраструктура (P&ID) и други. Схемите се създават изцяло в Solid Edge, без нужда от външен схемен редактор. Блоковете могат да се използват в множество представяния на един и същ компонент в различни позиции за генериране на коректни спецификации на материалите (BOM).

Solid Edge 2D Layout доставя голям набор вградени символни библиотеки, които потребителят може да използва заедно с вече наличните при него AutoCAD блокове - директно, без транслация!