КОНСТРУИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Explode, Render, Animate

За споделяне и разграничаване на проектните идеи, намаляване на риска и генериране на нови бизнес идеи интегрираните възможности за разгърнати изгледи, анимация на механизми, симулацията на движенията и и рендерингът позволяват на потребителите да създават динамични фотореалистични анимации за изучаване на движението на модела в Solid Edge. Разгърнатите изгледи, анимацията на механизми и рендеринга в Solid Edge позволяват:

  • На проектните екипи - да си сътрудничат по-ефективно при споделяне на техните продукти и идеи

  • На проектните мениджъри - да визуализират, комуникират и маркетират продукта вътре в компанията или с потребителите и да използват данните за визуализация на дизайна и корекция на грешките преди производството 

  • На производствените инженери и технолозите - да проектират инструменталната екипировка и планират производствения процес, да визуализират производствените поредици и симулират преходите при механична обработка без скъпи физически прототипи

  • На сервизните специалисти - да създават интерактивни анимации на продуктите с използване на асемблираните модели на Solid Edge за изготвяне на обучаващи материали и инструкции за монтажниците, опаковките и техническите поддържащи екипи за полево сервизиране и ремонт.

От версия ST 6 нататък, Solid Edge предлага интегриран рендеринг от най-висок клас с технологията на KeyShot, предлагащ качество, надхвърлящо изискванията за представяне на виртуални модели и дизайн на продукти. Вижте филчето по-долу: