FloEFD - термофлуидни симулации

FloEFD за Solid Edge е единственото CFD решение за симулация на термо-флуидни процеси, който е напълно вградено в Solid Edge. С уникалната си технология за решаване на задачи без специаизирани мрежи от крайни елемент FloEFD за Solid Edge прави възможно да получите бързо точни резултати при симулация на широк кръг термо-флуидни феномени. 

Вижте подробно обхвата на възможностите на FloEFD на тази връзка ...

FloEFD помага на инженерите да изпълняват флуидни анализи и симулации с CFD (изчислителна динамика на флуидите) вътре в познатия за тях MCAD интерфейс. Това намалява времето за конструиране в пъти, сравнено с традиционните методи.  

FloEFD предлага:

  • Интуитивен рабитен поток, вграден във водещите CAD системите за едновременен дизайн и симулация
  • Лесен за използване с пълнофункционален  3Dанализ на флуиден поток и пренос на топлина
  • Многобройни готови нженерни модели като порести подложки, печатни платки и LED модели
  • Модул за симулация и анализ на топлинни потоци за охлаждане на електронни модели
  • HVAC модул за подробно моделиране на ОВ системи, включително параметри на комфорт
  • Специализиран модул за подробно моделиране на разширени функции на потока, като горене и свръхзвуков поток
  • LED модул за по-точна топлинна моделиране на светодиоди и други източници на осветление с LED термичен модел и модел на излъчване "Монте Карло" 
  • До 75% по-бърз цикъл на симулация в CAD чрез вграден в продукта работен поток CFD

FloEFD за Solid Edge работи вътре в Solid Edge, използвайки вътрешните за Solid Edge 3D CAD данни. Вграденият подход означава, че няма нужда да се създава"отрицателен солид" или описателно флуидно тяло. Потребителите определят условия и да получават резултатите чрез оригиналната геометрия в потребителския интерфейс на Solid Edge. Асоциативността между промените в геометрията и симулация на флуидните потоци и температурните въздействия позволява да се извършват бързо множество алтернативни изследвания на въздействието при промени в дизайна.

FloEFD използва топологичната информация, предоставена от Solid Edge за ефективно омрежване и решаване, което дава възможност за по-точни резултати със значително по-малка стъпка на мрежата, отколкото в конкурентните продукти. В резултат на това FloEFD е много по-бърз от гледна точка на времето за подготовка на мрежата и изчисляване на решението, в сравнение с най-близките конкурентни продукти.

Вижте подробно обхвата на възможностите на FloEFD на тази връзка ...