Flomsater за Solid Edge

Simcenter Flomaster за Solid Edge ви позволява лесно да моделирате и анализирате флуидните и топлинните потоци в тръбопроводните системи. Неговият рационализиран работен процес позволява бързо изчисляване и визуализация на скоростта на потока, температурата и спада на налягането в тръбопроводни системи в 1D среда чрез автоматично създаване на симулационен модел от 3D геометрии. 

С най-добрата в класа възможност за симулация на термофлуиди, Flomaster в Solid Edge ви позволява да оразмерявате и балансирате тръбопроводни системи с термофлуиди в началото на етапа на проектиране и да моделирате различни работни условия, за да потвърдите максималната работна ефективност и безопасност.

Simcenter Flomaster за Solid Edge предлага:

  • 1D среда рационализира работния процес. Simcenter Flomaster за Solid Edge може бързо да изчисли и визуализира скоростта на потока, температурата и спада на налягането в тръбопроводни системи в 1D среда. Неговият рационализиран работен процес автоматично създава симулационен модел от CAD 3D геометрии, което може да намали времето, необходимо за изграждане на симулационен модел с до 90 процента.

  • Автоматично извличане на 3D геометрии. Използването на Simcenter Flomaster за Solid Edge автоматизира генерирането на модели на системно ниво директно от 3D геометрия. Просто абстрахирайте 3D геометрията в Solid Edge и симулационният модел се създава автоматично и е готов за работа в Simcenter Flomaster за Solid Edge. На модела могат да се извършват статични и динамични анализи, за да се оцени производителността на тръбопроводната система. Анализите включват динамично поведение на системата и оразмеряване на компонентите.

  • Вградени помощници. Благодарение на вградените помощници, Simcenter Flomaster за Solid Edge е лесен за използване от начинаещи, но същевременно е подходящ и за експерти по симулация със своите разширени възможности като симулация на бързи динамични събития и скок на налягането.

Изтеглете информационния лист на Flomaster за Solid Edge от тази връзка ...