КОНСТРУИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Инженерен справочник


Untitled-1.pngEngineering Reference в Solid Edge осигурява достъп до мощни конструкторски инструменти, базирани на инженерни изчисления, които намаляват нуждата от скъпи опитни образци. В резултат на това изместването на разходите за разработка в много по-ранна фаза на жизнения цикъл на продуктите значително намалява разходите за производството им.

Конструиране, базирано на изчисления и формули

Solid Edge Engineering Reference е конструкторски инструмент, базиран на изчисления и формули, предназначен за инженери и конструктори на машини използващи компоненти като валове, гърбици, зъбни колела и пружини. Engineering Reference включва справочни данни в средата на Solid Edge, за да помогне на инженерите да конструират изделията си както по функционалност, така и по форма.

Автоматизирано моделиране на компоненти

Инструментът използва инженерни правила и теория на машинните елементи, за да генерира параметрични 3D детайли. Моделите биват създавани автоматично в Solid Edge, благодарение на инженерни формули и зададени технически изисквания за компонентите. В случай, че е необходима промяна в дизайна, потребителите редактират детайла, като се връщат в Engineering Reference, където се променят работните условия и параметри, а моделът се обновява автоматично. Познанието, придобито по време на дизайна, се използва за бързото обновяване на модела.

Машинни елементи

Потребителят може лесно да избере вида на компонента от EdgeBar и да въведе съответните параметри в диалогов прозорец. Engineering Reference поддържа различни индустриални стандарти, включително ANSI, DIN и JIS и помага на инженерите да конструират, избират и да изследват на якост широка гама от машинни елементи като:

  • Гърбици и валове
  • Цилиндрични и конични зъбни колела
  • Пружини работещи на опън и натиск

Напълно интегриран в Solid Edge, модулът е разработен така, че да запазва конструкторските идеи и намерения на инженерите. Това позволява на потребителите на Solid Edge да използват инженерни изчисления, за да автоматизират процеса на създаването на механично коректни детайли и да използват повторно инженерни принципи, базирани на натрупано познание.