КОНСТРУИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Кинематична симулация

Кинематична симулация в Solid Edge дава възможност за симулиране поведението на множество задвижващи мотори и предавателни механизми, с пълна анимация на движението и динамична проверка за колизии, в това число обхват на движемие, скорости, моменти, ускорения, вибрации и други.

Solid Edge предлага специализиран инструмент - Goal Seeker за оптимизация на кинематични схеми с цел постигане на целеви параметри и характеристики. Goal Seeker позволява изпълнението на сценарии от типа "какво ако" чрез изчисление на желани крайни стойности чрез дефиниране на критични параметри и вариране на останалите характеристики до постигане на желаните резултати. Goal Seeker премахва нуждата от тежка работа за итеративни изчисления и бързо генерира желаните параметри за постигане на целта.

Стандартно, в Solid Edge е включен Simply Motion - модул за базова кинематична симулация. Вграденият модул позволява конструирането на прецизно оптимизирани кинематични модели, гарантиращи гладка и безпроблемна работа в реални физически условия. 

За напреднали потребители с комплексни кинематични задачи, Solid Edge предлага два специализирани допълващи модула - Solid Edge Motion и Solid Edge Motion Professional.

Интегриран директно в интерфейса на Solid Edge и с плаваща лицензия, Solid Edge Motion Professional предлага кинематична симулация, анимация и инженерен анализ на комплексни асемблирани модели в Solid Edge. Приложения на Solid Edge Motion Professional включват решаване на широк кръг задачи:

 • Оразмеряване на двигатели и задвижвания
 • Определяне на консумираната мощност
 • Определяне на граничните състояния за последваш FEM/FEA анализ
 • Предсказване на сили на триене в сглобката
 • Предаване и прехвърляне на сили между компонентите
 • Определяне на твърдост на пружини и демпфери
 • Анализ на механичните взаимодействия в хидравлични задвижвания
 • Симулация за намаляване на вибрациите чрез идентифициране на причините
 • Симулация и анализи на нестабилни и не балансирани състояния на машината
 • Изследване на натоварванията в лагери
 • Комбинирани въздействия и други