КОНСТРУИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Схемно проектиране

 SNAG-0014.png

Solid Edge Diagraming Ви позволява да разработвате електрически, P&ID и други технически диаграми чрез използване на стандартни индустриални библиотеки и 2D блокове с интелигентни механизми за опроводяване на връзки между съответните техни конектори. Три главни подхода правят Solid Edge така производителен при схемно проектиране: работа с блокове, конектори и възможността да се конвертират DWG блокове "в движение".

Стандартни блокове. Проектирането на диаграми се извършва със стандартни за индустрията блокове (също наричани символи) за автоматизиране създаването на електрически и P&ID диаграми в Solid Edge, без помощта на външна система за схематика. Потребителите просто "влачат и пускат" блоковете в чертожното пространство на Solid Edge. Блоковете са композиции от графични обекти, изчертани в различни слоеве с различни цветове, дебелини и типове на линните. Независимо че един блок винаги се вмъква в текущия слой, референцията за блока запазва информация за оригиналния слой, цвят и тип на линиите на обектите, които се съхраняват в блока.

Вградени библиотеки от блокове. Solid Edge се доставя с богат набор от библиотеки с електрически, хидравлични, пневматични и P&ID символи за електрически, механични и тръбопроводни схеми. Потребителите могат също така да създават свои собствени стандартни библиотеки. С използване на специализирани команди, потребителят създава лесно свои блокове в Solid Edge. Потребителят просто избира геометрия и посочва точка за присъединяване и блокът е готов за използване. Блоковете могат свободно да се движат, да се обръщат огледално и да се мащабират. Ако един блок се мащабира, всеки наличен в блока текст се мащабира съответно. Вие имате няколко метода за създаване на блокове:

 • Комбиниране на обекти за създаване на блокова дефиниция в текущия чертеж 
 • Създаване на чертожен файл и последващо вграждане като блок в друг чертеж
 • Създаване на чертожен файл с няколко свързани блокови дефиниции за ползване като библиотека с блокове.

Конвертиране на хиляди стандартни AutoCAD блокове "в движение". Възможността да се конвертират Autocad DWG блокове директно вътре в Solid Edge "в движение" осигуряват достъп до богати ресурси от хиляди стандартни библиотеки, които позволяват на потребители, извършващи преход от AutoCAD към 3D да продължават да използват техните наследени 2D данни и в новата 3D среда на Solid Edge.

Solid Edge Diagramming функции

 • Блокове - Лесна навигация в библиотеките през EdgeBar
 • Преглед и "Drag-and-drop" от EdgeBar
 • "CTRL drag" за бързо разполагане в диаграмата
 • Instancing – едно копие за използване в множество локации
 • Поддръжка на множество представяния
 • Вградени библиотеки с блокове
 • Богати библиотеки с електрически, хидро/пневмо, P&ID символи директно вградени в Solid Edge
 • Директно конвертиране на ACAD блокове в Solid Edge блокове
 • Конвертиране на DWG чертежи "в движение"
 • Обект тип"конектор" (по-бърз и по-ефикасен)
 • Свързване към всяка ключова точка
 • Линии, Прескачане, ъгли, стъпки, U-форми.