МОДЕЛИРАНЕ И ДИЗАЙН

Предимствата на Синхронната Технология

С въвеждането на Синхронната Технолгия , Siemens даде на Solid Edge ключов разграничител, който никой друг не може да предложи.   Ние изследваме как той може да Ви помогне …

Процесът на конструиране често се сблъсква с предизвикателства и тесни места. Използването на 3D CAD системи позволява да развивате идеи, и да ги превръщате в прецизни виртуални модели, които могат да бъдат тествани без създаване на физически прототипи. Но не всички системи правят това еднакво ефективно. Свободата да правите бързи промени в ранната фаза на проекта често е критично изискване към модерните 3D CAD системи. Системите с фючъри и “дърво” на построенията са добри за тази цел, но за да запазват конструктивния замисъл през процес на моделиране. С тях инженерите трябва да планират внимателно всяко свое действие, губейки време за многократно преизчисляване на фючърите в “дървото” на модела при всяко ново изменение в топологията и/или размерите в детайла. И не са редки случаите, когато едно просто изменение води до разрушаване на целия асемблиран модел! Тогава всичко трябва да започне от начало ....

Последващи промени са трудно предвидими и моделите с повече фючъри се регенерират бавно. От друга страна, директното моделиране предоставя лесно редактиране в началната фаза на разработката, без да внася забавяне при редактиране на сложни модели, но не е толкова добро при следване на конструкторския замисъл, когато се налагат промени в късната фаза на проекта. Освен това, трудното редактиране чрез размери ги прави неподходящи за автоматизиране при внасяне на изменения в комплексни проекти с висока динамика. Solid Edge е система, която съчетава най-доброто от двата подхода. Ключът към това е Синхронната Технология, предоставяща директно моделиране на 3D геометрия, плюс възможност за добавяне на конструктивен замисъл винаги, когато това е необходимо за да се извършат прецизни инженерни изменения.

Процедурни фючъри като отвори, закръгления и патерни се променят лесно чрез промяна на техните размери - като диаметър или радиус, като удобна алтернатива на традиционното моделиране, за по-гъвкаво редактиране, без изискване за следене на безкрайни списъци с фючър, за манипулиране 3D геометрия по много по-свободен начин. И тъй като тя не разчита на дърво на построенията, работи също толкова добре с геометрия от други системи за 3D проектиране. Синхронната Технология контролира как се държат Вашите 3D модели - нека да разкрием някои от тайните и в Solid Edge, за да видим ключовите изгоди, които носи тя.

Синхронно моделиране: Трите ключови инструмента за максимална скорост

              


Волан:
Както в леката кола, воланът е основен инструмент за управление в Solid Edge при моделиране в режим със Синхронна Технология. Той Ви дава команди за преместване, ротация и мащабиране на лицата, които сте избрали. Те могат да се издърпват, поставят и ориентират по осите, за да постигнете точна манипулация. В комбинация с конструкторския замисъл (виж панела вдясно) воланът дава пълен контрол над вашия модел - включително и върху размерите на всички отделни обекти в модела.


Проектен замисъл:
Проектният замисъл в Синхронната Технология се съхранява директно в самия 3D модел, а не в 2D скиците, както е в традиционната CAD технология. Набор от филтри и критерии за избор на лица позволяват да налагате взаимоотношения като паралелизъм и триизмерни ограничения, или лесно да ги премахнете, за да се променяте проектния замисъли синхронно с промените на вашите проектни идеи и 3D CAD моделa.


3D управляващи размери:
CAD системите, базирани на история изискват индивидуални размери за изграждане на геометричните характеристики. Със Синхронната Технология, размерите могат да бъдат поставяни директно в 3D пространство за дефиниране на взаимоотношения, вместо те да се извлачат от отделните фючъри. И това работи с 3D модели от други системи, толкова добре, както го прави със собствените.

 

   Бързо и гъвкаво развитие в началото на проекта

           

ПРОБЛЕМ:
Конструирането “от нула” е отговорен, сложен и все по-напрегнат процес. Много фирми срещат сериозни затруднение в тази ранна фаза на разработка на проекта (39% от анкетираните фирмите, според неотдавнашен доклад на Aberdeen).
 
РЕШЕНИЕ:
Синхронната Технология в Solid Edge премахва необходимостта от предварително планиране на действията при моделиране - това позволява да се потопите направо в задачата, без да се налага да се притеснявате за работа на софтуера.
 
ПОЛЗА:
Свивате срокове до пазара и доставяте продукти на пазара по-бързо от конкурентите, работите по-умно и по-икономично.Тала пестите инженерни ресурси за развитие на следващи проекти или нови области на иновации.

 

   Бързи и гъвкави изменения в късната фаза на проекта

                 


ПРОБЛЕМ:
Промените през късните етапи на проекта са факт в повечето случаи. Проблемът при системите, базирани на историята е, че всяка промяна в дървото на построенията не само може да отнеме време, но и често да разруши 3D модела изцяло.


РЕШЕНИЕ:
Solid Edge със Синхронна Технология Ви позволява да се потопите и директно да манипулирате модела за вашите конструктивни промени, без да се налага да възстановявате дървото на историята, или да изчаквате преизчисляване на фючъри.


ПОЛЗА:
Промените в късните фази на конструирането забавят хода на проекта. Чрез възможността да се внасят нуждите изменение без да се преизчислява геометрията, Solid Edge завършва проектите чувствително по-бързо от конкурентните продукти. 

 

   Редактиране на внесени от други системи CAD модели

           


ПРОБЛЕМ:
Често използваме чужда геометрия, “съблечена” от интелигентността на конструкторския замисъл. Реактирането на такива модели отнема много време и внася множество грешки, които забавят безпричинно изпълнението на проекта.

   


РЕШЕНИЕ:
Solid Edge със Синхронна Технология редактира импортирани 3D модели толкова леко, както своите собствени. Това Ви позволява да правите редакциите които искате, използвайки същите инструмени които използвате при собствена геометрия

   


ПОЛЗА:
Времето е безценен ресурс, и неговото пилеене за повторно моделиране на вече налична геометрия е чиста загуба на стойност. Възможността за гъвкава едновременна работа със собствена и чужда геометрия пести време и съкращава цикъла до пазара. 

 

   Съкращаване на цикъла за техническа подготовка за производство 

           

АСЕМБЛИРАНЕ: Синхронната Технология Ви позволява да редактиране едновременно няколко детайла в рамките на сборката. Повечето други системи с директни инструменти за редактиране акцентират това единствено върху отделен детайл.

   

СИМУЛАЦИЯ: Подготовката на модела за FEM/FEA е неразделна част от работния поток. Синхронната Технология позволява бързо редактиране и опростяване на модела за по-бърза и ефективна симулация по метод на крайните елементи.

   

CAM: Solid Edge предлага вграден експертен CAM за фигурен разкрой и механична обработка на детайли до 5 оси с адаптивни стратегии от Технологична База Данни, лека за работа и с невисоки изисквания за CAM умения, при минимална нужда от обучение.


Синхронната Технология е ключов разграничител за Solid Edge. Но Solid Edge има и 20 годишна история на развитие. Вижте още важни инструменти, с голям обхват и дълбочина…

 Документация за производството

Документацията е критична при производството на нови продукти. Solid Edge предлага всички нужни инструменти за конструиране на 3D модели, генериране на изгледи и анотации, необходими за производството в цеха. Детайлни и сборни 2D чертежи, изнесени сечения и таблици на отвори, BOM, 3D JT за WEB - всичкo това се генерира автоматично от 3D модела.

 
  Визуализация с KeyShot 

Рендерингът вече не е запазена територия само за индустриалните дизайнери. Днес всички искат да впечатляват клиентите с високо качествени изображения, да създават маркетингови материали и да онагледяват продуктови концепции с ефектни анимации. За тeзи нужди, Solid Edge идва вграден с една от най-мощните технологии за фото реалистична    визуализация и анимация - KeyShot.

 

 

 Масивни асемблирани модели

Доброто управление на масивни сглобени модели означава не само голям брой сглобени отделни детайли, но и добра поддръжка на процеса на сглобяване. Solid Edge предлага богат набор от инструменти за тази цел - от адаптивната визуализация с нива на детайлност, през проверки за сглобяемост, до планиране на продуктоватаструктура преди започване на процеса на конструиране.

 

 Производство с метални листове

От простото моделиране до процесно зависимите инженерни инструменти, Solid Edge поддържа проектирането и производството с метални листове с автоматично разгъване чрез формули за радиуси на огъване, съгласно индустриалните стандарти. Той също поддпомага процеса на производство чрез готови за CAM плоски файлове в DXF  формат, без нужда от създаване на чертожна документация.

 

  

Интегрирани FEM/FEA анализи

Валидацията на продуктовата концепция без физически прототипи е доказан способ за намаляване на себестойността на продукта, при гарантиране на високото му качество. Solid Edge предлага мощни инструменти за множество интегрирани FEM/FEA анализи с доказаният изчислителен модул на NX Nastran - признат индустриален стандарт за инженерна симулация и анализ на поведението.

 

 Прозрачни инженерни изменения

Лошото управление на заповедите за инженерни изменения може да забави всеки проект, и да повиши себестойността. Solid Edge се доставя стандартно с Revision Manager, и по желание със Solid Edge for SharePoint или ManageEM, за прозрачно екипно управление на процесите при въвеждане на инженерни изменения и  екипно конструиране върху сървърна платформа с един единствен  3D модел. 


Вземете под наем

spacecad_logo_2017.png
© 2022 Solid Edge - Bulgaria. All Rights Reserved. Съдържанието на този сайт е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на SpaceCAD, освен ако изрично не е посочено друго. Публикуване на съдържание от този сайт е допустимо единствено и само след писмено съгласие от SpaceCAD, посочване на източника и добавяне на линк към www.spacecad.bg Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.