МОДЕЛИРАНЕ И ДИЗАЙН

Моделиране със свободни повърхнини

Solid Edge предлага най-доброто моделиране на комплексни повърхнини в средния клас. С патентованата Rapid Blue™ технология дизайнерът моделира формата такава, каквато желае, а не тази, която му позволява CAD системата. RapidBlue комбинира гъвкавостта на свободното моделиране на комплексни форми с инженерните предимства на хронологично базирания подход.

Surface modeling in Solid Edge


RapidBlue - свобода на въображението и формите

Технологията RapidBlue ползва две взаимно свързани команди за построяване и редактиране на повърхнини със свободни форми - BlueSurf и BlueDot.

  • BlueSurf е команда за построяване на повърхнините по крива, която поддържа всякаква комбинация от сечения и водещи криви. BlueSurf може да се построи само от напречни сечения или от напречни сечения и от водещи криви, използвайки скици или детайлни контури за дефиниране на отворена или затворена геометрия.

  • BlueDots са ключов елемент от RapidBlue - точки, маркиращи свързаността на определени от дизайнера опорни скици при моделиране на повърхнините. Те премахват всякаква зависимост в последователността на създаване на опорните скици и всяко редактиране на определена скица се отразява съответно в другите свързани с нея скици, независимо от реда на създаването им.

  • Кривите се явяват като основно средство при моделиране на формата, затова е особено важно те да възпроизвеждат точно желаната форма и да са достатъчно гъвкави за последващо редактиране. Уникалните криви за “предпазване” на формата предоставят способността да се запази непроменена критична част от тялото, при пълна свобода да се променя останалата и като резултат се спестява ценно време при създаване и редактиране. 

Динамично редактиране с визуална оценкаТази уникална възможност на Siemens Solid Edge означава, че много повече варианти на формата могат да бъдат изпробвани за много по-кратко време. Това, което в други системи е невъзможно или отнема дни, тук в Solid Edge става за минути - бързо, лесно, нагледно и удобно! 

Наред с това се следи визуално гладкостта и кривината на повърхнините, което дава незабавна обратна връзка на дизайнера за естетичното качество на модела.Динамичното редактиране в Solid Edge е без аналог в средния дава и възможност да наблюдавате динамично промяната на формите "в движение" – докато движите с курсора по екрана образуващите криви.