Новини

всички новини

Безплатен Solid Edge ST4 и Femap On-Line тест за 45 дни !

Вижте от първа ръка как компании като вашата могат да ускорят проектирането - с по-бързи ревизии и по-добра многократна употреба на 2D и 3D импортирани данни. С това безплатно предложение ще получите достъп до пълната версия на Solid Edge ST4 – завършено 3D CAD решение с моделиране, асемблиране, изготвяне на чертежи, FEM/FEA симулации и допълващи процесни приложения. Без ограничения за броя на записите, размера на детайлите, или други фактори, които биха ограничили способността ви да създадете по-добре и по-бързо завършен проект за Вашия продукт. Вие ще получите:

 • Solid Edge със Синхронна Технологияsolid-edge-logo blue
 • Моделиране, асемблиране, листов метал и чертане 
 • "Rapid Blue" повърхнини
 • Структурни рамки, тръби, окабеляване и опроводяване 
 • Симулации  (FEM/FEA Analysis)
 • Фотореалистичен рендеринг
 • Проектиране на матрици - Mold Tooling
 • Публикуване във WEB, транслатори (Catia V4)
 • Интерактивни уроци и методи за повишаване на продуктивността
 • Достъп до специализирани потребителски групи
 • Документация на Български език
 • Интерактивно On-line обучение на Български от lms.spacecad.bg 

Заредете от тук Solid Edge ST4 и проектирайте по-добре ...

В допълнение, Вие може да тествате Femap с NX Nastran и да се запознаете с функционалността на Femap и мощните възможности на NX Nastran Solver. Вижте как тези водещи приложения за симулация и анализ могат да ви помогнат да спестите пари и намалите времето да пазара чрез оптимизиран дизайн, намален брой прототипи и физически тестове.  Заредете от тук Femap за професинална симулация на Solid Edge модели ...