Новини

всички новини

Стартира WEB портал за стандартни компоненти за Solid Edge

 

Нов WEB портал, официално обявен днес, предоставя на всички потребители на Solid Edge каталог с 3D модели от CADENAS, водещ производител на софтуер за управление на електронни продуктови каталози. Порталът дава възможност на потребителите на Solid Edge за бързо намиране, повторно използване и контрол на покупни части и детайли, като осигурява няколко метода за търсене в база данни и проверка, в случай, че конфигурираният детайл или част е бил изтеглен по-рано. Също така е възможен контролиран достъп до каталога, чрез регистрация за вход в системата.

cadenas

WEB порталът не съдържа готови Solid модели, защото всеки 3D Solid Edge модел се създава по заявка в реално време. Като резултат, потребителите имат достъп до огромен брой детайли и компоненти като вентили, задвижващи механизми, лагери и др. Системата автоматично конфигурира само възможните размери на продукта, опции и функции, които са стандартизирани от производителите. Над 300 на брой са каталозите, като с всеки един от тях ще имате възможност да конфигурирате милиони компоненти. Чрез събиране на такса от компаниите, представящи стандартни компоненти в потрала, CADENAS ще предоставя безплатно 3D моделите им на потребителите на Solid Edge, без да се нарушава авторските права на производителя на компонента. Потребителите на Solid Edge могат да търсят детайл или част от каталог, на базата на уникален номер, даден от фирмата-производител или да търсят детайл, на базата на геометрични размери, което е полезно, когато формата е известна, но не и фирмата – производител. Тези възможности ще бъдат на разположение преди края на тази година.

След като 3D компонента е избран, порталът предлага пълен пакет от информация и геометрия за изтегляне в директория на потребителя, или директно в Solid Edge. В допълнение, потребителят може да получи в електронен вид дървото на построенията с фючърите, от които е изграден 3D модела, както и всички дефинирани интерфейси, необходими за по-лесно свързване на 3D модела към останалите. Също така, потребителят има възможност да получи и чертожните изгледи. Стандартните компоненти от всеки производител са сертифицирани, че са годни и са създадени с актуалната версия на Solid Edge, заедно с уникален номер, правилната форма и коректното присъединяване. Крайният резултат е значително намалено време за асемблиране на по-реалистични възли с точни спецификации на компонентите, без допълнителна работа.

За да защити на инвестициите на потребителите, работещи с по-стари версии на Solid Edge, например Solid Edge 17, Siemens PLM Software и CADENAS гарантира, че компонентите, създадени чрез новия интернет портал са достъпни и за тях. В допълнение, клиентите, които са обновили Solid Edge с версия ST4, ще могат да се възползват от портала и ще имат линк към него през стартовия екран на Solid Edge.

Новият доставчик на 3D Solid Edge компоненти е достъпен и е на разположение веднага в уеб портала на адрес: http://solidedge.partcommunity.com