Новини

всички новини

Порталът за CAD\CAM обучение на SpaceCAD стартира нов форум


Добре дошли уважаеми приятели на Solid Edge и NX!


forum


Последните месеци става все по-ясно, че предимствата на Синхронната Технология в Solid Edge и NX привличат все повече професионални дизайнери и инженери. Възможността да виждаш идеите си реализирани до 100 пъти по-бързо отколкото с другите CAD системи дава сериозни предимства на тези, които предпочитат да мислят с категориите на ефективността. За останалите, все още лоялни на клонинга с наши технологии от вчера, това просветление е въпрос на време ... 

Освен безплатни CAD\CAM уроци, в lms.spacecad.bg сега имаме неорганичената възможност да обменяме безценна информация за това как да използваме по-ефективно уникалните възможности на Синхронната Технология на SIEMENS, създавайки общност не от "фенове", а от успешни професионалисти, постигащи високи резултати за една по-конкурентна икономика в рамите на трансформиращия се глобален пазар. Форумът е на тази връзка ...

Бальо Динев