ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО

2D чертане, спецификации и технически ръководства

Solid Edge осигурява превъзходни интуитивни инструменти за бързо създаване на документация за производството:

 • 2D сборни и детайлни чертежи; 
 • 3D работни инструкции за производството (PMI) ; 
 • Между-операционни състояния и разгърнат монтажен ред; 
 • Спецификации на материалите (BOM) и монтажни операции (BOP)
 • Други потребителски дефинирани справки.

Уникалните инструменти на Solid Edge постоянно наблюдават Вашия тримерен модел и автоматично подчертават и обозначават изгледи и измерения, които вече не са актуални.

Комбинацията на PMI (product manufacturing information) плюс QuickSheets (Чертеж в шаблон) дава уникална бързина и точност при чертане на изделия с близки типови характеристики. Със Solid Edge можете да правите не само печатни документи, но и интерактивни документи. 

Решенията на Solid Edge Technical Publishing са тясно интегрирани в Solid Edge, което ви позволява да работите директно с детайлите и възлите в Solid Edge, премахвайки нуждата от конвертиране на вашите CAD файлове в друг формат. Промените в оригиналния дизайн лесно се включват в съществуващите документи, ускоряват се процесите на инженерни промени и се гарантира, че публикуваните документи отразяват текущия дизайн.
 
 • Solid Edge Illustrations - за бързо създаване на подробни илюстрации на дизайна
 • Solid Edge Documentation - за създаване на работни инструкции, интерактивен каталог на детайли, технически ръководства и др.

В допълнение, наличието на модул за автоматизирано проектиране на формообразуващи инструменти ускорява значително процеса на техническа подготовка, а генерирането на плоски DXF файлове на модели от листов материал директно обслужва разкройни и режещи машини с ЦПУ.


При комплексни проекти, Inspection Xpert автоматизира процеса на планиране и отчитане на процедури за инспекция директно от чертожните файлове на Solid Edge, намалявайки до 90 % необходимото за това време при ръчна работа Вижте тук ...

Безплатна лицензия за 2D чертане

С всяка закупена 3D лицензия на Solid Edge потребителят получава безплатна допълнителна лицензия на Solid Edge Layout - самостоятелен продукт за 2D чертане, предлагащ превъзходни функции за техническо чертане. Независимо дали използвате 2D чертане в цялата фирма или за отделни задачи, Solid Edge 2D ще ви даде незабавно редица предимства:

 • Drawing layout /Чертожни композиции
 • Goal Seeking/Оптимизация по зададена цел
 • Diagramming/Изчертаване на електрически, хидравлични и други схеми/диаграми
 • Dimensioning/Оразмеряване по стандарти ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS and UNI
 • Wizard за въвеждане на чертежи от AutoCAD, XREF поддръжка и много други.

За да заредите безплатната система за техническо чертане Solid Edge 2D Drafting, следвайте тази връзка ...