ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО

JT и 3D PDF

JT стандартните файлове поддържат множество различни обектни типове, необходими на фирмите да опишат напълно всички детайли на проекта, необходими за сътрудничество с други организации, при гаранции за запазване и защита на интелектуалната собственост на авторите.

Using JT file with Solid Edge - YouTube

JT файловете имат удобна структура, която може да предложи едновременно както точната, прецизна геометрия, така и груба геометрия, описана с лица (faceted), повърхнини с образуващи криви, както и атрибутни данни, описващи характеристиките на детайла.

 • Олекотено представяне на асемблирания модел (tessellated representation)
 • Прецизно геометрично представяне  
  • Едновременно Parasolid (X_T) и JT B-Rep
  • Solid тела
  • Повърхнини
  • 3D криви
 • PMI (информация за нуждите на производството)
 • Атрибутни файлови данни

Комуникацията, базирана на JT формата между клиентите и производителите, предоставя лесна визуализация, като едновременно с това дава точна и актуална информация, необходима за намаляване на грешното възприемане и интерпретиране на проекта, при неговото движение по веригата от поддоставчици.

Solid Edge предлага пълна двупосочна поддръжка на JT формата:

 • за „вмъкване” на детайли от външни CAD системи в асемблирани Solid Edge модели
 • за „регенериране” на цели асемблирани модели от външни JT файлове
 • за експортиране на JT файлове за нуждите на PMI и производството

Наред с това, наличната от версия ST4 поддръжка Adobe 3D PDF допълва възможността за алтернативност на платформата за сътрудничество с партньори и клиенти, стандартизирали този формат за обмен на 3D информация.