ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО

3D PMI инструкции за цеха

SOLID EDGE ST9 - PRODUCT MANUFACTURING INFORMATION - PMI - YouTube
Solid Edge позволява да прилагате оразмеряване за нуждите на производството (PMI) директно към модела в който и да е момент, когато желаете. Разбира се, че ако по време на дефиниране на профил има въведени дименсии, те автоматично стават PMI размери, когато се създава 3D геометрия от този профил.

След като вече веднъж е приложена дименсия към участък в модела, нейната стойност може да бъде променяна с лекота по всяко време. Това дава на потребителя много голям контрол за промяна на всяка отделна част от модела. 

Промените в геометрията се извършват моментално без да променяте останалите геометрични области на модела, тъй като няма зависимост между фючъри. Ако Вие трябва да промените някаква критична дистанция, запазвайки определени размери едновременно с това, Вие можете да "заключите" съответните дименсии, когато е необходимо.

Наред с това е възможно да дефинирате взаимоотношения на PMI размери чрез формули, за да автоматизирате процеса на проектиране с външни програми като Excel или Visual basic.