ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО

Разгъвки и CNC програмиране за производство с листов метал

  

Solid Edge предлага математически модел по индустриалния стандарт за разгъване на метални листове. Наред с това, продуктът дава възможност за работа с математически модел и формула на потребителя, с цел максимална съвместимост с неговия производствен процес.

Изчисляване на разгъвки по индустриалния стандарт

Solid Edge e стандарт за прецизно изчисляване на точни разгъвки на изделия с огънати метални листове.  Неутралният фактор (или К-фактор, както е известен също) може да бъде променян, за да съответства на специфичния материал на използвания метален лист. Формулата за огъване, използвана в Solid Edge е стандарт в индустрията за производство с метални листове. Solid Edge използва неутрален фактор, радиус и възли на огъване за да изчисли дължината на пластината зона (PLZ).

Изчисляване на разгъвки по формула на потребителя

Solid Edge се доставя с четири примерни алтернативни решения в неговата "custom" директория. Ако стандартната формула за огъване не дава резултатите, които потребителят очаква, той може да въведе своя собствена формула и да я използва, за да изчислява размерите на разгънатите заготовки за производство. За удобство на конструктора, могат да се използват три алтернативни метода на работа за оптимален контрол на размерите и използването на листовия материал.

Програмиране на CNC машини за разкрой на метални листове 

Тези възможности дават на Solid Edge да автоматизира максимално най-широко използвания работен поток - този при създаването на готови за производството файлове. Когато се генерира разгъвката, Solid Edge автоматично комбинира всички ко-линеарни линии в една единствена. Налични са опции за конвертирането на единични линии, необходими за отстъпите по ъглите в една линия, чрез използване на въведени толеранси. Така установените условия се използват за генериране на всички разгъвки и са предназначени да осигурят готови за CNC машините програми за последващо производство.

Наред с това, потребителите могат автоматично да добавят обработка за защита на ъглите от прегаряне при рязане с лазерни машини. Последните допълнения за поставяне на продуктови номера и текст върху листовия материал дават допълнителни уникални предимства на Solid Edge и утвърждават мястото на продукта като водещо решение за производства с метални листове.