Solid Edge - документация на Български език

Тук можете да заредите свободно ръководства за потребителя на Solid Edge ST, превод на български език в PDF формат (щракнете върху връзките по-долу, за да заредите документа):

Solid Edge ST8 :

ST8 0

Настройки на Solid_Edge

Инсталация и лицензиране

Визуализация на модели в Solid Edge

Product Manufacturing Information

Схематични диаграми

Създаване на спецификации и таблици

Обозначения на чертеж

Моделиране на конструктивни елементи

Потребителски интерфейс

Редактиране на модел 

Създаване на детайл

Създаване на детайли от листов материал

Конструиране на повърхнини

Асемблиране на детайли

Модули за генериране на машинни елементи

Изготвяне на чертеж

Анализ на модел

Solid Edge ST7:

Настройки на Solid_Edge

car

Моделиране на конструктивни елементи

Редактиране на модел

Инсталация и лицензиране

Създаване на детайл

Създаване на детайли от листов материал

Конструиране на повърхнини

Изготвяне на чертеж

Обозначения на чертеж

Създаване на спецификации и таблици

Визуализация на модели в Solid Edge

Product Manufacturing Information

Схематични диаграми

Потребителски интерфейс

Асемблиране на детайли

Тези от Вас, които предпочитат нагледната форма, могат да намерят над 100 безплатни мултимедийни урока за Solid Edge на първия CAD/CAM портал за самообучение тук....


Solid Edge ST6:

Pump sml

Асемблиране на детайли

Визуализация на модели в Solid Edge

Изготвяне на чертеж

Инсталация и лицензиране

Конструиране на повърхнини

Моделиране на конструктивни елементи

Настройка на Solid Edge

Обозначения на чертеж

Потребителски интерфейс

Редактиране на модел

Схематични диаграми

Създаване на детайл

Създаване на детайли от листов материал

Създаване на спецификации и таблици