Предимства на Solid Edge


Solid Edge Portal Explode Assembly

1. Синхроннатa Технология: Уникалната технология на SIEMENS комбинира скоростта и гъвкавостта на директното моделиране с прецизен контрол на управляващи размери, за най-бързо и гъвкаво моделиране в класа.

2. 3D и 2D в едно : Solid Edge е единствената 2D/3D система за проектиране, която предлага безплатно неограничен брой работни места за 2D чертане, с всяка закупена 3D конфигурация.

3. Пълен набор от инструменти за моделиране: Построен на Parasolid и D-Cubed, най-завършеното и мощно решение за повърхнинно и твърдотелно моделиране в своя клас.

4. Най-добър при моделиране на листов метал: Специализирана среда ускоряване проектирането на модели от листов материал, автоматично генериране на разгъвки и документация.

5. Управление на огромни асемблирани модели: Solid Edge е лидер в проектирането на огромни асемблирани модели, като на практика работи с асемблирани модели, съдържащи повече от 1, 000 000 компонента!

6. Доказано в производството 2D чертане: Solid Edge е водещ на пазара в автоматичното създаване на чертежи, като поддържа всички видове чертожни изгледи, размери, анотации и пълен набор 2D инструменти за чертане.

7. Интегрирани инженерни анализи : Вградените в работния поток FEM/FEA/CFD инструменти предоставят завършен набор от възможности за симулация, анализ и оптимизация на проекта, без излизане от продукта.

8. Сътрудничество по цялата верига: Solid Edge Insight & Solid Edge SP включват интелигентни PDM за управление на инженерните данни, разглеждане и анотации (View and Markup) при сътрудничество между служители, клиенти и доставчици.

9. Запазване на инвестицията: Инвестицията в Solid Edge e гарантирано защитена, когато Вашия бизнес расте и Вие решите да добавите NX и Тeamcenter, PLM решение от високия клас.

10. Напълно интегрирано CAD/CAM/CAE решение с модули от един дoставчик - SIEMENS!