Блог

всички публикации

Шест причини да премините към Solid Edge

se pix

Днес от конструкторите се изисква да правят повече, с по-малко. Проектите не стават по-прости, и графиците за разработване на продукти стават все по-кратки. Нарастващата сложност и по-големите изисквания през целия жизнен цикъл при разработването придвижват границите на възможното. Пазарът иска по-добри, по-качествени продукти, по-бързо и по-евтино от всякога. Конструкторите усещат този натиск по много реален начин. Твърде често те са по-скоро възпрепятствани, отколкото подпомагани от техните инструменти за конструиране на продукти.

За да разберем предизвикателствата на съвременния продуктов дизайн, си партнирахме с Lifecycle Insights, за да проведем проучване и да чуем инженери и дизайнери от целия свят. Проучването на предизвикателствата при проектирането за 2020 г. измерва въздействието на проблемите, пред които те са изправени, и поставя акцент върху това как преминаването към Solid Edge, което е част от портфолиото Xcelerator, цялостното и интегрирано портфолио от софтуер и услуги на Siemens Digital Industries Software, може да намали разочарованието, да спести време и да сведе до минимум разходите при разработка.

Тази електронна книга представя шест причини да преминете от текущото си CAD/CAM решение към Solid Edge. Във всеки раздел ние определяме количественото въздействие на разочарованията, изпитвани от съвременните инженери, и подробно описваме как можете да смекчите тези предизвикателства, като се възползвате от възможностите и функциите на Solid Edge. Заредете целият материал от тази връзка ...

 • Причина първа: Водеща производителност при асемблиране
 • Причина втора: Конструктивна документация с “турбо” задвижване
 • Причина трета: Мощно, интуитивно конструиране с метални листове
 • Причина четвърта: Конструиране от следващо поколение
 • Причина пета: Висок клас индустриален дизайн, без сложност
 • Причина шеста: Интегрирано CAD/CAM решение с изкуствен интелект 

Solid Edge се предлага с набор от инструменти, които улесняват плавната миграция от наличния при Вас CAD продукт към Solid Edge. Конструкторите могат директно да отварят модели и чертежи създадени в други CAD формати, използвайки ги директно в Solid Edge.

Заредете целият материал от тази връзка ...


Solid Edge SHINING 3D Edition

Търсите удобен и мощен инструмент за 3D дизайн, който да ви помогне да постигнете вашите креативни идеи? SHINING 3D партнира със SIEMENS PLM, водещ световен доставчик на индустриални софтуерни решения, за да предложат на потребителите Solid Edge SHINING 3D Edition.

3D скенерите от серията EinScan, интегрирани с Solid Edge SHINING 3D Edition, предоставят на потребителите завършено решение за целия процес „3D дигитализация - Проектиране & Симулация – Адитивно производство

Като ново поколение платформа за цифрови иновации, Solid Edge SHINING 3D Edition включва реверсивен инженеринг, генеративен дизайн и симулация заедно с CAD инструмент в една платформа. 3D скенери от серия 3D EinScan, интегрирани с Solid Edge SHINING 3D Edition, предоставят на потребителите решението, обхващащо „3D Digitize - Design & Simulate - Additive Manufacturing“ за генериране на много по-качествени 3D данни за производство.

Топ 4 причини да изберете Solid Edge SHINING 3D Edition

1.  По-добър подход при преход от 2D към 3D

Преминаването от 2D към 3D е първата стъпка за реализиране на истинския потенциал на компанията. Все още много предприятия използват 2D CAD и са затруднени  от несъвършенствата на тези инструменти. Solid Edge SHINING 3D Edition предоставя рентабилно и ефикасно решение на цялостен процес за пренасяне на дизайнерските намерения от 2D към 3D. Потребителите могат да ползват DWG или DXF чертежи, и да ги използват за дефиниране и управление на оформлението на асемблирания модел, което намалява прекъсването на производството при преработка.

digitize

2. Възможности за моделиране

3D скенерите на SHINING 3D EinScan предоставят на потребителите широк избор 3D настолни и ръчни 3D скенери, интегрирани със Solid Edge SHINING 3D Edition, като ускоряват ефективността при моделиране и отговарят на широк спектър от инженерни приложения, изкуство, персонализиране, образование и други.

Синхронна технология

Поддържайте процеса на 3D моделиране прост, като избягвате дървото на историята, за бързи и гъвкави редакции директно в асемблирания модел:

 • Бързо създавайте нови дизайнерски концепции, лесно отговаряйте на заявките за промяна и извършвайте едновременни актуализации на множество части в рамките на асемблирания модел.
 • Отнасяйте се към мулти-CAD данни точно както към собствените файлове, като поддържате
 • безпроблемно сътрудничеството с доставчици и партньори

Конвергентно моделиране

shining 3dПодобрете драстично ефективността при моделиране с технологията Parasolid на Siemens. Solid Edge SHINING 3D Edition безпроблемно комбинира традиционните „b-rep“ Solid модели с триъгълни мрежови модели без отнемане на време и внасяне към грешки. Решението поддържа традиционните операции с b-rep върху цифрово сканирани 3D данни и модели, създадени чрез генеративен дизайн. Това намалява нуждата от преработки, като същевременно поддържа модерни адитивни производствени процеси за производство на детайли със сложни форми чрез 3D печат в метал.

Реверсивен инженеринг

Бързо сканирайте физически модели, редактирайте и произвеждайте техни копия или подобрени техни версии с нови възможности. Много екипи проектират продукти, използващи компоненти, внесени от други CAD системи. С бързия растеж на 3D скенери с висока разделителна способност, дори наследените детайли, проектирани на чертожна дъска, могат да бъдат цифрово представени и модифицирани, за да отговарят на съвременния дизайн, при това без нужда от пълна реконструкция. Solid Edge SHINING 3D Edition предоставя мощни инструменти, които автоматизират работните процеси при реверсивно проектиране .

Генеративен дизайн

Създавайте продукти с най-доброто съчетание между тегло и здравина, използвайки оптимизация на топологията. Допълването на мощни дизайнерски инструменти с оптимизация на топологията и генеративните скорости на проектиране създават по-леки компоненти, идеално подходящи за незабавно производство чрез днешните адитивни процеси с 3D печат в метал.  Може да използвате Solid Edge SHINING 3D Edition и за допълнително подобряване на детайлите за радиционно производство.

3. От началото до края, симулационни инструменти, за да отговарят на вашите нужди

Чрез стартиране на симулация в началото на дизайна се правят промени, когато те са най-лесни. С това времето за производство се съкращава и разходите за производство могат да бъдат намалени. Прецизната FEM/FEA симулация на цялостни модели намалява броя на физическите прототипи и допълнително намалява времето и разходите за производство.

4.  Директен изход на модели към вашия 3D принтер

Solid Edge SHINING 3D Edition може да изпраща вашите 3D модели директно за производство с помощта на командата 3D Print. Запишете детайлите си във формати .stl или .3MF, или изпратете своите детайли директно в приложението Microsoft 3D Builder. Това ви позволява да съкратите до часове времето от конструиране на модела до неговот производство в метал!


Защо синхронната технология в Solid Edge прави разликата?

Много доставчици на CAD системи твърдят, че предлагат „гъвкаво“ моделиране - но не всички версии на този подход са еднакво създадени. 

За разлика от другите CAD продукти, продуктите на Siemens - Solid Edge и NX предлагат „синхронен“ подход за моделиране, използвайки силните страни на традиционното и директното моделиране - в една среда. Със сихнронната технология на Siemens, няма нужда от преизчисляване след редакция и скрити фючъри, които да усложняват ненужно модела. Синхронната технология позволява на конструкторите да моделират и редактират както собствени, така и импортирани 3D CAD модели до 100 пъти по-бързо отколкото в CAD системите, в които са първоначално създадени!

lavina.47


Синхронната технология в Solid Edge съчетава най-добрите аспекти на директното и историческото моделиране - едновременно в една проектна среда. Това позволява задвижван от проектните намерения прецизен контрол и способност да уловят намерението и целта на проекта. Синхронната технология в Solid Edge съчетава най-добрите аспекти на директното и историческото моделиране - едновременно в една проектна среда. Това позволява задвижван от проектните намерения прецизен контрол и способност да уловят намерението и целта на проекта. 

mold1


Възможността да се оразмерява и да се разбират съществуващите геометрични взаимоотношения води до бърза и интелигентна промяна за модели, базирани на фючъри, както и такива с импортирана геометрия.
Но всичко това са технически възможности. Синхронната технология в Solid Edge наистина ви позволява да се концентрирате върху проектирането, вместо върху CAD приложението. Това означава, че прекарвате по-голяма част от работното си време в проектиране на продукти.

Не е ли това, което трябва да бъде кариерата ви? И с по-малко дейности без добавена стойност при работа, вие получавате повече от вашето лично време.

Изтеглете цялата статия за сихнронната технология на Siemens в Solid Egde от тази връзка (PDF, 9 Mb) ... 


FloEFD - мощни CFD симулации в Solid Edge

Mentor Graphics, вече поделение на Siemens даде нови, превъзходни възможности за флуидна и температурна симулация в Solid Edge 2019.

FloEFD за Solid Edge е вграден инструмент за симулиране с лесен, бърз и точен анализ на потока и топлопренасянето в Solid Edge. Solid Edge Flow Simulation е единственият инструмент за флуидна динамика (CFD), който е изцяло вграден в Solid Edge. Този мощен, лек за работа и едновременно с това прецизен инструмент може да помогне на конструкторите да изследват тенденциите, да премахнат по-малко желани варианти на дизайна чрез анализ на потока за оптимизиране на дизайна. Симулацията на Solid Edge Flow Simulation е особено подходящ за използване по време на процеса на проектиране, тъй като намалява общото време до решение с 65% - 75% в сравнение с други CFD инструменти за термо-флуидна сиулация. Така FloEFD CFD автоматизира най-тежките стъпки за CFD и помага на инженерите бързо да подготвят и анализират моделите си Solid Edge.

FloEFD за Solid Edge предлага следните ползи:

 • Точен, бърз и лесен за използване симулационен продукт за флуиден поток и топлообменна симулация. Използван от инженерите по целия свят, технологията FloEFD предлага бързо отговори на сложни инженерни проблеми, без да се жертва точността.
 • Напълно интегрирани пре-процесор, процесор и пост-процесор: С FloEFD се нуждаете само от един напълно интегриран пакет, за да анализирате дизайна си. Разполагайки с автоматизирано включване и стабилни критерии за конвергенция, FloEFD ускорява цялостния процес на проектиране.
 • Интегрирано параметрично проучване и функционалност за сравнение на дизайна: Разберете влиянието на промените в геометрията или граничните условия върху резултатите чрез сравняване на широк спектър от варианти на проекта. Достъп до резултатите чрез цифрови стойности, графики или анимации.
 • Изпитайте силата на инстинктивния потребителски опит: лесният за използване GUI предлага значителна интелигентна автоматизация, така че е лесен за използване от проектантския инженер и достатъчно мощен за анализатора.
 • FloEFD е наличен и като самостоятелна CFD система или вграден в Catia, PTC Creo, Siemens Solid Edge и NX.

Тествайте безплатно FloEFD за CATIA, PTC Creo, NX и Solid Edge от тази връзка ...

 

 


Вземете Solid Edge безплатно