МОДЕЛИРАНЕ И ДИЗАЙН

Дизайн от следващо поколение

  • Оптимизирайте продуктите за минимална маса с генеративен дизайн
  • Модифицирайте компоненти с помощта на реверсивен инженеринг
  • Правете бързо и лесно промени с помощта на синхронната технология
  • Създавайте вашите детайли с процесите на адитивно производство

Topology optimization with Solid Edge Generative Design | 3D CAD Model  Library | GrabCAD

Генеративен дизайн.  Допълвайки мощни инструменти за проектиране с оптимизация на топологията, генеративният дизайн ускорява създаването на по-леки компоненти, идеално подходящи за незабавно производство чрез днешните адитивни процеси. Или използвайте Solid Edge за допълнително усъвършенстване на формата за по-традиционно производство. https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/3d-design/next-generation-design/generative-design/ 

Reverse engineering made easy with Convergent Modeling

Конвергентно моделиране. Solid Edge ви позволява да включите мрежести модели в работния процес на проектиране, за да създадете реални дизайни. Можете също така безпроблемно да комбинирате традиционните "b-rep" твърди модели с триъгълни мрежести модели без отнемащи време и склонни към грешки преобразувания. https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/3d-design/next-generation-design/convergent-modeling/ 

Solid Edge 2021 Adds Subdivision Modeling, an AI UI, and More |  Engineering.com

Моделиране с подразделения (subdivision). Solid Edge включва възможности за моделиране с подразделения, което позволяват бърза концептуализация на идеи без необходимост от експертни познания. За разлика от обикновеното повърхностно моделиране, моделирането с подразделение използва стилизиран дизайн за бързо и точно моделиране на сложни повърхностни форми, без да се налага да напускате средата на Solid Edge. https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/3d-design/industrial-design-software/subdivision-modeling/

3D Printing Solutions | Additive Manufacturing | Solid Edge

Решения за адитивно производство. Решенията за адитивно производство на Solid Edge ви позволяват да създавате продукти от световна класа, използвайки най-новите техники за 3D печат и адитивно производство. https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/computer-aided-manufacturing-cam/additive-manufacturing/

reverse engineering Archives | Solid Edge

3D реверсивен инжененринг. С бързия растеж на 3D скенерите с висока разделителна способност, дори наследените детайли, проектирани на чертожната дъска, могат да бъдат цифрово представени и модифицирани, за да отговарят на съвременните дизайни без пълна реконструкция. Solid Edge ви позволява да сканирате, редактирате и произвеждате продукти по-бързо с мощни инструменти и възможности за реверсивн инженеринг. https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/3d-design/next-generation-design/reverse-engineering/