МОДЕЛИРАНЕ И ДИЗАЙН

Моделиране с фючъри

Solid Edge е изграден върху Parasolid - собствено на Siemens  графично ядро за параметрично 3D моделиране. Parasolid има повече от един милион лицензии и е "де-факто" стандарт за 3D CAD системите в машиностроенето. Наред с това Rapid Blue,  революционната технология в Solid Edge, предоставя инструменти за моделиране на повърхнини, предлага невероятна мощ и гъвкавост, наред с простота при работа и използване.

С Rapid Blue, Вие получавате формата, която желаете, а не тази, която CAD системата иска да Ви даде! Кривите за контрол на формата запазват оригиналните форми дори при сложно редактиране на модела. Редактирането с контролни точки за съответствие (Blue Dot) въвежда за пръв път в индустрията независимо от реда на създаване и дава значително повече свобода и контрол за оценка на повърхнините в реално време.

Процесно ориентирани фючъри

Процесно ориентираните фючъри са детайли на модела, които представляват форми и функции, типични за специфични индустриални приложения - например мрежи за охлаждащи отвори тип "паяжина" в пластмаси и метални листове.

Процесно ориентираните фючъри са фино настроени, така че да изпълняват функциите за които са предназначени с минимална намеса на конструктора.

"Супер фючърите" в Solid Edge издигат тази концепция на едно ново ниво. Детайли като охлаждащи вентилационни отвори типично изискват създаването на множество профили и прорези и са традиционно много трудни или направо невъзможни за моделиране. В Solid Edge, те се създават с една единствена команда!