ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО

Solid Edge CAM Pro

Solid Edge предлага модул CAM Pro, част от CAM системата на Siemens от високия клас,оптимизиран за малки и средни производители на механични детайли и инструментална екипировка. Solid Edge CAM Pro е мощен, надежден, достъпен за закупуване, лесен за научаване и евтин за поддръжка CAM продукт,отговарящ на всички изисквания на производители, чието производство зависи от прецизни машини с цифрово програмно управление.

Със Синхронната Технология, Solid Edge CAM Pro въвежда нов връх в CAM технологиите като предоставя ключови нововъведения:

 • Асоциативност и автоматично обновяване на генерираните инструментални пътища синхронно с промяната на геометрията на импортирани 3D модели (SolidWorks, Parasolid, STEP и други)

 • Усъвършенстваната функционалност на три осовите обработки опростява сложните описващи преходи чрез нови стратегии за обработване на криви/ръбове, 3D профили и по-бързо, по-гладко грубо обработване

 • Иновативни опростени методи за програмиране Ви позволяват да използвате максимално Вашите инструменти, за по-ефективно и продуктивно рязане

 • Нови методи за разпознаване на елементите на геометрията и технология за изготвяне на правила Ви позволяват да автоматизирате процеса на NC програмиране без да пишете или редактирате код.

 

Solid Edge CAM Pro предлага следните специализирани модули за механична обработка:

 • 5-осово фрезоване - множество гъвкави 5-осови функции за програмиране, комбинирайки в един лесен за работа интерфейс автоматизирани процедури за повтаряеми и тягостни процеси (като избор на геометрия за обработката) с детайлен потребителски контрол при прецизни механични обработки.
 • 3-осово фрезоване - За да отговори на предизвикателствата при сложна геометрия, Solid Edge CAM Pro предлага завършен набор от фрезови стратегии за груба, почистваща, полуфинишна и финишна обработка. Тези възможности включват допълнителни функции, необходими при управлението на машини с опция за високоскоростно рязане на метала.
 • 2 1/2-осово фрезоване - При този режим на обработка към границите на детайлите или солид моделите могат да се прилагат 2 1/2- осови стратегии за груба обработка и почистване. Път по „зиг-заг”, по офсет или с по път с постепенно „гмуркане” са алтернативно възможните стратегии в този режим. Обработки, базирани на обектното описание (feature based), автоматизира идентификацията и обработката на процепи и лица по повърхността на детайлите.
 • Пробиване - Solid Edge CAM Pro автоматизира операциите при пробиване, разширяване, резбонарязване, зенкероване и пробиване по потребителски дефинирани цикли на операцията. Налична е опция за автоматизирано пробиване на отвори чрез разпознаване на геометрията и центъра за разпробиване директно от геометрията в 3D модела.
 • Струговане - Solid Edge CAM Pro предлага едно завършено решение, което е достатъчно леко за работа и едновременно с това достатъчно мощно, за да се справи и с най-сложните профили за струговане на многошпинделни стругови автомати с много револверни глави.
 • Синхронизирани обработки - Тази функция освобождава мощта на многофункционалните машини с графично представяне на неограничен брой канали, по кодове и с избор от формати, дисплей на тайминга на операциите и кодовете за синхронизация. Синхронизационният мениджър е директно свързан към вътрешния пост процесор и се стартира от изхода му за най-голямата възможна точност.
 • Симулация на обработките от G-код - Интегрираната симулация на обработките в Solid Edge CAM Pro позволява премахването на непроизводителните престои, свързани със смяната на повреден детайл или инструмент като следствие от непредвидени колизии на инструмента или разрушителни режими на обработката. В допълнение, модулът позволява симулация на пълния кинематичен модел на системата машина-инструменти-детайл.
 • Нишкова ерозийна обработка - Solid Edge CAM Pro осигурява завършено решение за програмиране на електро- ерозийни обработки от 2- до 4-оси върху машини с нишкова ерозия. Налични са множество опции за нишкова обработка, вкл. профилиране с множество пасове, реверсивно ерозиране и премахване на материала в области.
 • Специзлизиран модул за 5 осово фрезоване на турбини и лопатки
 • Специализиран модул за програмиране на процедури за инспекция с измервателни машини

Основни предимства на NX CAM и Solid Edge CAM Pro са:

 • 3D верификация на пътищата на инструмента директно от G-кода
 • Динамичен визуален контрол и симулация на процеса на отнемане на материала.
 • Наличие на включени CAD инструменти за създаване на базова 3D геометрия.
 • Стандарти CAD транслатори от SolidWorks, VISI, Top Solid, Pro/E, I-Deas, Parasolid, ACIS, SAT, IGES 
 • Симулиране на процесите на обработка върху 3D модел на обработващата машина
 • Богати библиотеки, машини, материали, и режими на рязане
 • Шаблони на обработки и готови постпроцесори
 • Автоматично зареждане на машинните параметри от библиотеката при създаване на машинна операция.
 • Вградени „магьосници” за бързо генериране на пътища, работещи с „влачене и пускане” от визуален прозорец.
 • Интегрирано пост процесиране, графично описание и редактиране на пост процесора
 • Генериране на документация и NC кодове за машините, операционни поредици и листинги на инструменти и приспособления за обработките.

Единството на средата за проектиране на технологията, конструирането на инструментална екипировка и управление на машините с ЦПУ Ви дава предимството да моделирате еднократно и да използвате многократно вече наличната геометрия за бързо решаване на всички задачи при техническата подготовка на производството. Това означава:

 • По-малко усилия, по-бързи резултати без брак и доработки
 • По-кратък цикъл до производството, по-бързо на пазара
 • По-ниска себестойност на крайния продукт
 • По-високо качество на инструментите.

В България, NX CAM и Solid Edge CAM Pro е предпочитан инструмент за програмиране на машини с ЦПУ, избран от производители като Цератицит България Габрово, Габинвест ЕООД Габрово, Филпласт ООД Пловдив, Метарем ЕАД, Динамо Сливен, Готмар Съединение, Оптикс АД Панагюрище, Самел 90, ФАЕ София, Индекс 6 Пловдив, Ваптех ЕООД Плевен, Гуала Клоужърс България, Група за Технология на Металите, Елдом Инвест Варна, Джебел 96, Алмотт Стара Загора и много други. 

Вижте демонстрация на Solid Edge CAM Pro тук:
https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/computer-aided-manufacturing-cam/