КОНСТРУИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Асемблиране

 Solid Edge помага на инженерните да създават и с голяма лекота да проектират големи сглобени изделия, често с повече от 100 000 уникални детайла! 

Редица уникални инструменти подпомагат конструктора да създаде оптимлания продукт, и да използва многократно вече създадените възли:

  • Специализиран модул за кинематична оптимизация на механизми и анимация на движението.
  • Интелигентни сензори за следене на критични размери и допуски между детайлите в сглобения виртуален модел
  • Системни библиотеки, в които се дефинират, съхраняват и използват многократно като готови „блокове” типови възли, вкл. асоциирани с тях правила за компановка и монтажни ограничения
  • 3D Goal Seek- интелигентна оптимизация на асемблирани модели до постигане на зададени продуктови характеристики


  • Фамилии от асемблирани изделия
  • Асемблирани механизми в алтернативни позиции на движещите се възли
  • Анимирани разгърнати монтажни за нуждите на сервизните центрове
  • Генериране на варианти на изделията чрез управляващи параметри от Excel таблици. 

Независимо от размера на асемблирания модел, възлите и компонентите могат да бъдат управлявани чрез Solid Edge Insight, изграден върху Microsoft SharePoint, или от Teamcenter Express. Превъзходните възможности за асемблиране на много големи виртуални модели в Siemens Solid Edge са причина той да бъде предпочитано решение на фирми като Volvo, NEC, Bosh, Siemens и много други, разработващи и произвеждащи комплексни продукти.