Download

Solid Edge Trial Center


Безплатни некомерсиални версии и лицензи за Solid Edge

Вие можете да заредите безплатно Solid Edge с неограничени във времето лицензи за ползване. Тези продукти са предназначени за лична употреба, за стартиращи компании, студенти и преподаватели. Моля обърнете внимание, че предлаганите в този списък версии на Solid Edge са за некомерсилна работа!

Вземете от тази връзка

Безплатна пробна комерсиална версия на Solid Edge

Изведете разработката на вашия продукт на следващото ниво със Solid Edge, портфолио от достъпни, лесни за използване софтуерни инструменти, които се отнасят до всички аспекти на процеса на разработка на продукта. Разберете как Solid Edge стимулира несравнимата продуктивност на дизайна и инженерната креативност, използвайки синхронна технология, за да осигури скоростта и гъвкавостта на директното моделиране с контрола на параметричния дизайн.

Изтеглете от тук ...

Вижте дали вашият компютър отговаря на системните изисквания на Solid Edge ...