Конфигурации и специализирани модули

 original 26

 

Solid Edge 2D Drafting - безплатна лицензия за цялата фирма!  Професионално 2D чертане на машиностроителни и други технически чертежи, схеми, скици, диаграми, вход/изход от към AutoCAD DXF/DWG, Parasolid, SolidEdge Viewer за неограничен брой потребители. Доставя се безплатно с всяко копие на Solid Edge 3D CAD! Вземете Вашия безплатен Solid Edge 2D Drafting с безсрочна лицензия тук...   

Solid Edge Design & Drafting.  В допълнение на 2D Drafting, предлага базово моделиране на детайли, асемблиране на големи възли, автоматизирано генериране на разгърнати изгледи (exploded view), автоматизирано генериране на спецификации (BOM), асоциативно 2D чертане и документация, 3D транслатори, SolidEdge Viewer за неограничен брой потребители.

Solid Edge Foundation. Допълнително към Design & Drafting предоставя средства за моделиране на тела със сложни повърхнини, конструиране на детайли от пластмаси, конструиране на заварени конструкции от метални листове и структурни рамки, моделиране и оптимизация на големи асемблирани възли с много компоненти, кинематична симулация на механизми, фамилии от детайли, системни библиотеки с предварително асемблирани възли, управление на асемблирани системи от  електронни таблици, автоматизирано асоциативно чертане по шаблони и автоматизирано генериране на спецификации (BOM), плюс:

 • Goal Seeker за автоматична оптимизация на параметрични конструкции
 • Студио за разгърнати изгледи, анимация и визуализация
 • Входно/изходни интерфейси DXF/DWG, Parasolid, ACIS/SAT, STEP, IGES
 • SolidEdge Viewer за неограничен брой потребители, директно четене на файлове от SolidWorks, PTC Pro-E, SDRC I-Deas.
 • JT импорт/експорт и асемблиране на модели от JT формат.
 • Solid Edge 2D Drafting - документиране на чертежи и схеми с неограничен лиценз.

Solid Edge Classic. Наличното в Solid Edge Foundation, плюс:

 • PMI модул за генериране на данни и инструкции за производството
 • Femap Express анализи на структурни въздействия – напрежения, деформации, собствени честоти, фактор на сигурност, напрежения и деформация в метални листове (средна повърхнина) с NASTRAN солвър
 • SolidEdge PDM клиент за управление на измененията, версиите и ревизиите на дизайна и чертежите
 • Инженерен наръчник за изчисляване и моделиране на машинни елементи и задвижвания
 • Библиотеки със стандартни компоненти. 

Solid Edge Premium

Наличното е Solid Edge Classic, плюс:

Вижте допълващите модули и API на тази връзка ...