Блог

всички публикации

Solid Edge ST10 - MCAD решение от ново поколение!

SIEMENS обяви Solid Edge ST10, основно обновена и разширена версия на най-продуктивната MCAD система на пазара днес. Наред с новите модули за конвергентно моделиране, реверсивен инженеринг, генеративен дизайн и 3D печат Solid Edge ST10 включва нови функции за анализ на флуидни потоци  и топлопредаване, създаването на прегледни технически публикации и нов WEB портал за лесно екипно сътрудничество, базиран в "Облака". Solid Edge ST10 Ви дава най-новите технологии за проектиране от следващо поколение - напълно интегриран флуиден анализ, надеждни инструменти за 3D печат и повече опции за създаване на прегледни технически публикации. Вие имате вграден, безплатен и пo-добрър контрол над Вашите продуктови данни (PDM ), както и нов, удобен начин за сигурно сътрудничество в "Облака". 

Ето някои от по-важните новости и подобрения:

 • Безпроблемна работа с фасетни модели, съчетани с традиционни 3D данни, без конвертиране
 • Минимизиране масата и теглото `чрез автоматична оптимизация на топологията
 • Интерактивно скициране с писалка, за премахване на бариерата при работа с мишка
 • Ускорена работа с големи асемблирани модели
 • 3D печат върху локален 3D принтер или изпращане към услуга за 3D печат
 • Симулалция и анализи на флуиден поток и пренос на топлина
 • Публикуване на прегледни технически илюстрации и ръководства, директно от асемблирания модел
 • Вградения PDM за управление на данни е още по-лесен за инсталиране и още по-продуктивен при работа
 • Автоматична миграция на детайли,възли и асемблирани модели от външни CAD системи.

Заредете подробно описание на Solid Edge ST 10 от връзка (PDF, Български език) ...

 

По-долу можете да видите кратки видео демонстрации на новите функции в Solid Edge ST10:

 

 • Нов специализиран инструментариум за реверсивен инженеринг (проектиране от съществуващ модел):

 

 • Mоделиране за генеративен дизайн:

 

 • Конвергенто моделиране с фасетни мрежи и традиционни 3D B-rep, без губене на време за конвертиране:

 

 • Конструиране на детайли за 3D печат с минимизиране масата и теглото чрез автоматична оптимизация на топологията:

 

Адитивно производство чрез 3D печат директно от Solid Edge ST10:

 

 •  Анализи на флуиден поток и пренос на топлина, за оптимизиране на продукта:

 

 • Публикуване на прегледни технически илюстрации и ръководства, директно от Solid Edge:

 

Заредете подробно описание на Solid Edge ST 10 от връзка (PDF, Български език) ...


Solid Edge ST - първо предимство пред SolidWorks ...

chris mcandrew"Прекарал съм до този момент близо 50 часа работа със Solid Edge ST5, включително 36 часа обучение. Тези числа бледнеят в сравнение с моя опит със SolidWorks, но изненадващо се чувствам като Solid Edge потребител. За всеки, който има възможност, моето предложение е да изпробва Solid Edge - особено когато идва от други системи за проектиране. Влизането "на скорост" не отнема много време, и предимствата на Solid Edge заради Синхронната Технология са от полза както за начинаещи, така и за опитни потребители". Chriss McAndrew, в неговия блог 3 Dimensional Engineer, където публикува статии за SolidWorks.


Работа с масивни асемблирани модели

Ето как SIEMENS представя првеъзходството на Solid Edge при работа с масивни асемблирани модели! Поздравления за нашият партньор ДОНИДО АД Хасково, предоставил реалния проект на SIEMENS! 


По-добра технология, по-добра поддръжка, по-добро бъдеще!

Solid Edge е водеща 3D CAD система на Siemens, предлагаща на дизайнери, конструктори, проектанти  и технолози предимствата на революционната Синхронна Технология за бързо проектиране и производство на продукти - машини и механизми, инструменти и инструментална екипировка, машинни детайли, метални конструкции, опаковки, съдове за преработка, мебели и интериор.

Със Синхронната Технология на SIEMENS, Solid Edge предлага до 100 пъти по-бързо моделиране и редактиране - дори и върху модели, импортирани от SOLIDWORKS, Inventor, PTC и Catia! Solid Edge ST9 предлага страндартно вградената PDM среда, която ще помогне на Вашият инженерен екип ще изпълнява своите задачи два пъти по-бързо, и да завършва два пъти повече проекти за същото време!. Вижте новото в Solid Edge ST9 на тази връзка 

Запознайте се със Solid Edge:

Потребителите на Sоlid Edge получават първокласна поддръжка от две нива, - от екипа на СпейсКАД, и директно от глобалния сайт за техническа поддръжка на SIEMENS (GTAC).     

Заредете безплатно:


Заредете безплатно