Блог

всички публикации

По-добра технология, по-добра поддръжка, по-добро бъдеще!

Solid Edge е водеща 3D CAD система на Siemens, предлагаща на дизайнери, конструктори, проектанти  и технолози предимствата на революционната Синхронна Технология за бързо проектиране и производство на продукти - машини и механизми, инструменти и инструментална екипировка, машинни детайли, метални конструкции, опаковки, съдове за преработка, мебели и интериор.

Със Синхронната Технология на SIEMENS, Solid Edge предлага до 100 пъти по-бързо моделиране и редактиране - дори и върху модели, импортирани от SOLIDWORKS, Inventor, PTC и Catia! Solid Edge ST9 предлага страндартно вградената PDM среда, която ще помогне на Вашият инженерен екип ще изпълнява своите задачи два пъти по-бързо, и да завършва два пъти повече проекти за същото време!. Вижте новото в Solid Edge ST9 на тази връзка 

Запознайте се със Solid Edge:

Потребителите на Sоlid Edge получават първокласна поддръжка от две нива, - от екипа на СпейсКАД, и директно от глобалния сайт за техническа поддръжка на SIEMENS (GTAC).     

Заредете безплатно:


Заредете безплатно