Новини

всички новини

“Spring of Things” посреща предизивкателствата на дизайна със “Solid Edge for STARTUP”

Spring of Things е млада компания, която подпомага бизнеса и частните лица чрез изпълнение на проекти за промишлен дизайн, транспортно и машинно проектиране в България от 2019 г. Основател и главен дизайнер е Божидар Дженев – млад и амбициозен човек, който решава да реализира творческите си идеи и избира трудния път, създавайки собствена компания. За да постигне целите си, той избра Siemens Solid Edge. Благодарение на програмата Solid Edge for STARTUP, всички негови идеи и проекти вече са реалност и имат своята търговска стойност.

Реализираният проект е поръчан от немска компания за създаване на концепция за пътнически, електрически дрон с капацитет от четирима души. Предназначението на дрона е да се използва в градска среда като форма на обществен транспорт и да свързва ключови точки на града като гари и летища, като се избягват задръстванията и в същото време се намалява трафикът на сушата и вредните емисии. „Разработеният на този етап модел е илюстративен, без все още да има техническа подготовка“, каза Божидар. Избирайки Solid Edge от SpaceCAD, Spring of Things използва холистичен подход, когато измисля идеи и взема предвид всички аспекти, които изграждат изживяването около продукта, като използваемост, ергономичност, естетика, емоции и социално въздействие.

Drone 2ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Високи цени на CAD софтуера
 • Ограничения на 2D чертежите
 • Ограничения на полигоналното моделиране
 • Нужда от промени в дизайна
 • Работа с големи сглобки
 • Управление на файлове

КЛЮЧОВЕ ЗА УСПЕХА

 • Гъвкави опции за плащане
 • Предимства на NURBS моделирането
 • Лесно правене на промени в дизайна
 • По-добра работа с големи сглобки
 • Удобна обработка на файлове
 • Отлична техническа поддръжка

РЕЗУЛТАТИ

 • Намалени разходи за R&D
 • Повишена производителност
 • Повече нови клиенти

Solid Edge е портфолио от достъпен, лесен за използване софтуер, който разглежда всички аспекти на разработването на продукта. Solid Edge съчетава скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн - със синхронна технология. Програмата Solid Edge for Startups предоставя на отговарящи на условията стартиращи фирми безплатен достъп до цялостно решение за разработка на продукти, включително CAD, CAM и CAE софтуер.

Solid Edge за Startups ви позволява да работите безплатно, за една година, с най-добрия и бързо развиващ се продукт в света. Използвайте цялото портфолио на Siemens Solid Edge за вашите нужди. Ние от SpaceCAD Ltd. се възхищаваме на хора като Божидар Дженев и с удоволствие споделяме неговия проект. Божидар Дженев потвърждава тезата, че мечтите се сбъдват, с много желание, труд и ръка за помощ!

Вземете безплатно Solid Edge за Startups за 1 година чрез регистрация тук: https://solidedge.siemens.com/en/free-software/startup/